• typ výpisu

Personalistika a řízení firmy

HR klub - členství s předplacenou kartou

12 000 Kč bez DPH

PROFESNÍ KLUB SPECIALISTŮ V OBORU PERSONALISTIKY - přinášíme výhody nejen pro personalisty

Management a vedení lidí

8 900 Kč bez DPH

Pracují vaši lidé proto, že chtějí, nebo spíš proto, že musí? Jaké by to bylo, kdyby každý smysluplně a chtěně přispíval k práci celku? Možná už víte, že řídit není totéž jako je vést. Víte však, jak uvolnit potenciál svého týmu? Lidé nejsou stroje, nekoupíte si je. Jak je tedy inspirovat a nadchnout pro dosahování vizí a cílů společnosti? Jak přesvědčit lidi, aby táhli za jeden provaz a šli jedním směrem? Proč? Protože nejcennějším aktivem podniků ve 21. století se stanou jejich znalostní pracovníci a jejich produktivita

PERSONALISTA - Orientace v pracovně právní a další příslušné legislativě (2 dny)

2. - 9.11.2021   |   7 500 Kč bez DPH

Jak se správně orientovat ve vybrané pracovně-právní legislativě? Na to Vás přiraví náš seminář dle akreditace MŠMT.

Personalista - Organizování kolektivního vyjednávání

1.11.2021   |   3 900 Kč bez DPH

Jak může kolektivní vyjednávání probíhat, co vše může zaměstnavatel a odbory během vyjednávání udělat?

PERSONALISTA - Vedení agendy povinných lékařských prohlídek, BOZP a PO ve firmě

3 900 Kč bez DPH

Pracujete jako personalista? Ani vám se nevyhne vedení agendy povinných lékařských prohlídek, BOZP a PO ve vaší firmě.

( * kurz obsahuje více termínů a více míst konání )