• typ výpisu

Personalistika a řízení firmy

Jak jednat s různými typy lidí

4 900 Kč bez DPH

Chcete, aby Vaši zaměstnanci zlepšili úroveň komunikace s kolegy či zákazníky? Aby zlepšili mezilidské vztahy na pracovišti a snížili počty nedorozumění? Aby byli efektivní v jednání s různými typy lidí a dosáhli tak firemního i osobního úspěchu?

Management a vedení lidí

8 900 Kč bez DPH

Pracují vaši lidé proto, že chtějí, nebo spíš proto, že musí? Jaké by to bylo, kdyby každý smysluplně a chtěně přispíval k práci celku? Možná už víte, že řídit není totéž jako je vést. Víte však, jak uvolnit potenciál svého týmu? Lidé nejsou stroje, nekoupíte si je. Jak je tedy inspirovat a nadchnout pro dosahování vizí a cílů společnosti? Jak přesvědčit lidi, aby táhli za jeden provaz a šli jedním směrem? Proč? Protože nejcennějším aktivem podniků ve 21. století se stanou jejich znalostní pracovníci a jejich produktivita

PERSONALISTA - Orientace v pracovně právní a další příslušné legislativě (2 dny)

7 500 Kč bez DPH

Jak se správně orientovat ve vybrané pracovně-právní legislativě? Na to Vás přiraví náš seminář dle akreditace MŠMT.

PERSONALISTA - Vedení agendy povinných lékařských prohlídek, BOZP a PO ve firmě

3 900 Kč bez DPH

Pracujete jako personalista? Ani Vám se nevyhne vedení agendy povinných lékařských prohlídek, BOZP a PO ve Vaší firmě.

PERSONALISTA - tvorba a spravování dokumentů v administrativně personální činnosti

3 900 Kč bez DPH

Pracujete na pozici personalisty? Potýkáte se denně se spravováním množství dokumentů?

( * kurz obsahuje více termínů a více míst konání )