• typ výpisu

Obchod a marketing

Marketingový a komunikační mix

8 900 Kč bez DPH

Seznámíte se s nezbytnými zásadami marketingu. Pochopíte vztah marketingu k ostatním aktivitám firmy, jeho strategickou roli pro chod firmy a vliv na plánování.

Nátlakové metody - jak se bránit

7 900 Kč bez DPH

Víte jaké nátlakové metody v praxi existují? Dokážete odhalit, jaké taktiky manipulátoři využívají nejčastěji. Naučte se odhalit a reagovat na nátlakové metody a zvládat negativní emoce, které při nátlaku vznikají. Odnesete si techniky, jak reagovat na manipulaci,0

Psychologie v obchodě

28.1.2019   |   4 900 Kč bez DPH

Umět prodávat na trhu s velkou převahou nabídky, docílit přitom spokojenosti zákazníka a dosáhnout vlastní úspěšnosti představuje rovnici o celé řadě neznámých. Jak se i v této situaci dobře orientovat? Využijte metody a techniky psychologie prodeje.

Vyjednávání a argumentace

7 900 Kč bez DPH

Hledáte optimální vyjednávací strategii? Chcete při vyjednávání pohotově a efektivně reagovat na návrhy protistrany? Pak je kurz pokročilého vyjednávání určen právě Vám!

Pokročilé vyjednávací techniky

4 900 Kč bez DPH

Hledáte optimální vyjednávací strategii? Chcete při vyjednávání pohotově a efektivně reagovat na návrhy protistrany? Jak NA TO? Trénink pokročilého vyjednávání akceleruje Vaše dovednosti analyzovat potřebné informace, zájmy a postoje protistrany, vytvářet alternativní postupy vyjednávání, vhodně zvládat obtížné situace nebo vyjednávací strategii v nejistých podmínkách.

Obchodní dovednosti

8 900 Kč bez DPH

Profesionálním obchodníkem se stává ten, kdo ovládá potřebné metody a techniky obchodního jednání natolik dobře, že je schopen používat je situačně, s ohledem na konkrétního zákazníka.

Smluvní vztahy

4 900 Kč bez DPH

Smlouva se ale nepíše na dobu, kdy obchod dobře funguje. Pokud však dojde ke sporu, dobře napsaná smlouva je základní podmínkou úspěchu. Řada podnikatelů smluvní vztahy bohužel na počátku podceňuje.

Marketingová prezentace pro malé firmy

4 900 Kč bez DPH

I malé firmy s nízkými rozpočty na reklamu mohou mít marketing na vysoké úrovni.

( * kurz obsahuje více termínů a více míst konání )