• typ výpisu

Obchod a marketing

Obchodní právo

Praha   |   4 900 Kč bez DPH

V tomto kurzu se zaměříme na aktuální úpravu legislativy týkající se obchodních korporací zejména podle Zákona o obchodních korporacích a Občanského zákoníku.

Osobnostní typologie zákazníka

4 900 Kč bez DPH

Proč je některý klient nesmírně upovídaný? Některý zase příliš zahleděný do sebe? Lze vyhovět všem typům zákazníka a nakonec u nich v prodeji uspět? Jak se dostat k jejich myšlenkám a tak jim porozumět? Poznat s kým máme tu čest, nám pomůže být úspěšnější nejen v obchodní sféře, ale i v osobním životě.

Marketingový a komunikační mix

8 900 Kč bez DPH

Seznámíte se s nezbytnými zásadami marketingu. Pochopíte vztah marketingu k ostatním aktivitám firmy, jeho strategickou roli pro chod firmy a vliv na plánování.

Nátlakové metody - jak se bránit

27. - 28.6.2018   |   4 900 Kč bez DPH

Víte jaké nátlakové metody v praxi existují? Dokážete odhalit, jaké taktiky manipulátoři využívají nejčastěji. Naučte se odhalit a reagovat na nátlakové metody a zvládat negativní emoce, které při nátlaku vznikají. Odnesete si techniky, jak reagovat na manipulaci

Snižování nákladů

8 900 Kč bez DPH

Naučte se efektivně řídit své náklady a dosahovat úspor. Pečlivé sledování nákladů a pravidelné vyhodnocování jejich efektivity vám umožní dosahovat požadovaných hospodářských výsledků.

Obchodní jednání

8 900 Kč bez DPH

Jedním z charakteristických rysů současného obchodu je častý převis nabídky nad poptávkou. O zákazníka je třeba bojovat. A pokud se zákazníků zeptáme na to, co je pro ně při koupi významné, často zazní odpověď: osobnost a profesionalita prodávajícího. Profesionálním obchodníkem se stává ten, kdo ovládá potřebné metody a techniky obchodního jednání natolik dobře, že je schopen používat je situačně, s ohledem na konkrétního zákazníka.

Vyjednávání a argumentace

4 900 Kč bez DPH

Hledáte optimální vyjednávací strategii? Chcete při vyjednávání pohotově a efektivně reagovat na návrhy protistrany? Pak je kurz pokročilého vyjednávání určen právě Vám!

Pokročilé vyjednávací techniky

4 900 Kč bez DPH

Hledáte optimální vyjednávací strategii? Chcete při vyjednávání pohotově a efektivně reagovat na návrhy protistrany? Jak NA TO? Trénink pokročilého vyjednávání akceleruje Vaše dovednosti analyzovat potřebné informace, zájmy a postoje protistrany, vytvářet alternativní postupy vyjednávání, vhodně zvládat obtížné situace nebo vyjednávací strategii v nejistých podmínkách.

IMAGE obchodníka

4 900 Kč bez DPH

Úspěch obchodníka je tvořen několika složkami, mezi nimiž je také image obchodníka. Víte, jak image obchodníka ovlivňuje rozhodnutí klienta ke koupi? Uvědomujete si, že image obchodníka ovlivňuje i obchodní výsledky celé firmy?

Obchodní dovednosti

8 900 Kč bez DPH

Profesionálním obchodníkem se stává ten, kdo ovládá potřebné metody a techniky obchodního jednání natolik dobře, že je schopen používat je situačně, s ohledem na konkrétního zákazníka.

( * kurz obsahuje více termínů a více míst konání )