ing. Michal černý

Manažerské a lektorské schopnosti a zkušenosti získal v nadnárodních společnostech, především ve společnosti Procter & Gamble (P&G) a International Computers Ltd. (ICL). Na začátku devadesátých let působil jako konzultant a projektový manažer Enterprise Resource Planning (ERP) systémů. Od roku 1993 pracoval v P&G v řadě manažerských rolí napříč dodavatelským řetězcem. Řídil velké (> 150 lidí) výrobní, logistické a plánovací organizace i speciální regionální projekty zaměřené na zavádění nových iniciativ, dosažení úspor v dodavatelském řetězci a optimalizaci pracovních procesů.

Součástí jeho manažerské práce bylo i učení, vzdělávání a koučování manažerů i lidí v technicko-operačních rolích. Je kvalifikovaným trenérem P&G Leadership Akademie, kde učil jak obecné, tak speciální manažerské dovednosti.

Ve své konzultantské a lektorské praxi se zaměřuje na budování a rozvoj organizací i jednotlivců, zavádění efektivních pracovních procesů a odstraňování ztrát v dodavatelském řetězci.

Praxe v oblasti firemního vzdělávání od roku 1993