PaedDr. Eva Fargašová, CSc.

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Doktorát získala na Filozofické fakultě UP Olomouc a vědeckou hodnost CSc. na Ústavu československých a světových dějin ČSAV v Praze.

Působila nejprve jako vysokoškolská učitelka, posléze v bankovním sektoru v oblasti marketingu, investičního bankovnictví, jako metodik a lektorka pro manažerské vzdělávání, trenér a kouč prodejních a manažerských dovedností.

Kurzy a školení vedené Evou Fargašovou respektují vzdělávací potřeby zadavatele i jednotlivých účastníků. Těm nabízí nejen nové poznatky a vlastní bohaté zkušenosti: klade řadu otázek, nutí k zamyšlení, jak lze nabyté vědomosti aplikovat v každodenní praxi. Podporuje kreativitu, učí prezentovat a obhajovat vlastní myšlenky a názory jednoduše a přitom nezjednodušovat, vnímat a vidět věci ve všech souvislostech. Za nedílnou součást každého kurzu pokládá dialog mezi lektorem a účastníky, stejně jako mezi účastníky kurzu navzájem; zastává názor, že efektivita a dobrá nálada jsou (nejen na kurzu) spojené nádoby.

Jako konzultantka, lektorka a kouč společnosti Everesta se orientuje zejména na vzdělávání manažerů všech úrovní, psychologii, prodejní a komunikační dovednosti.

Praxe v oblasti firemního vzdělávání od roku 1991