Hekelová Zuzana

Bc. Ing. Zuzana Hekelová

Vystudovala obor Ekonomika zahraničního obchodu na Vysoké škole ekonomické v Praze a dokončila také bakalářské studium oboru Vzdělávání dospělých na Univerzitě J. A. Komenského v Praze.

Působila v nadnárodních farmaceutických společnostech jako marketingový a obchodní manažer. Z této etapy své kariéry má mimo jiné také zkušenosti z oblasti komunikace a managementu.

Od roku 2009 se intenzivně věnuje lektorské, konzultantské a publikační činnosti a to především v oblasti zdravotnictví. Zaměřuje se na tzv. „měkké“ dovednosti. Jejími klienty jsou především lékaři a sestry. Pro ČLK pravidelně přednáší od roku 2013.