Alexandr Ioanidis

lektor, mentor, konzultant, manažer

Manažerské a obchodní zkušenosti získal v makléřské společnosti. Zde působil zprvu jako finanční poradce, později manažer, lektor a ředitel pobočky. Poté pracoval jako manažer a lektor v call centrum, které bylo zaměřeno na prodej marketingových produktů, dále jako manažer a školitel ve společnosti zabývající se problematikou bezpečnosti práce, požární ochrany a pracovněprávních vztahů. Má velké zkušenosti se školením obchodníků, prodejců, vyššího managementu a poradců.

Délka praxe v oblasti vzdělávání: od roku 2006