mgr. michal jahn

Milovník Malého prince, všech pohádek a příběhů, které nás mohou poučit. Stejně jako Malý princ se stále učí přistupovat ke vzdělávání jednoduše a lidsky – s duší dítěte, přesto profesionálně a koncepčně. Ve své práci je velmi kreativní a dokáže vytvořit vzdělávací koncept na míru. Přitom dává důraz na dlouhodobost a systematičnost přístupu s využitím netradičních metod vzdělávání. Váží si každé negativní zpětné vazby, protože věří, že může být tím nejlepším zdrojem rozvoje.

Absolvoval Univerzitu Palackého v Olomouci obor Management životního stylu – zážitková pedagogika. Již při studiu založil rozvojovou, vzdělávací neziskovou organizaci Hnutí Žebřík, která usiluje o všestranný rozvoj člověka pomocí principů zážitkové pedagogiky, koučinku, Sokratovy metody, Transformative leadershipu, projektového učení a dalších netradičních metod vzdělávání a výchovy. Absolvoval zahraniční studijní pobyt na Linköping University ve Švédsku, kde studoval Experiential Education. V současné době studuje dálkově obor Psychologie. Zúčastnil se několika kurzů a výcviků se zaměřením na osobnostní rozvoj a vzdělávání dospělých (učitel zážitkové pedagogiky, krizová intervence, transakční analýza, garant vzdělávání apod.) Dlouhodobě se zabývá zážitkovou pedagogikou, psychologií, osobnostním rozvojem, řízením lidských zdrojů, rozvojem soft skills, karierním poradenstvím, styly vedení pracovních a jiných týmů, koučováním a dalšími obory ve školství, neziskové sféře, ale i v korporátním prostředí.

V současné době pracuje jako manažer inovativních vzdělávacích projektů ve společnosti SCIO. Pracoval jako manažer řízení lidských zdrojů (HR) v Omeze – centru sportu a zdraví. Dále jako školní psycholog, tvůrce a garant projektu osobnostního rozvoje na gymnáziu. Jeho vášní je také lektorování zaměřující se na rozvoj osobnosti, sebepoznání, komunikativní dovednosti, prezentační dovednosti, týmovou spolupráci, zpětnou vazbu, skupinovou dynamiku, koučování (Hnutí Žebřík, Project Education, Project Outdoor, Everesta s.r.o.).

Délka praxe v oblasti firemního vzdělávání od roku 2009