PhDr. Petr Krajáč, PhD.

Doktor Krajáč je v současné době jednak externím vysokoškolským učitelem (garantuje mj. předměty Moderní personalistika, Personální a interkulturální management, podílí se na předmětech Management a Projektové řízení) a jednak je lektorem v oblasti dalšího vzdělávání.

Jako lektor, zejména tzv. měkkých manažerských dovedností, působí již od roku 1995. V tomto roce nastoupil do Českého manažerského centra v Čelákovicích na pozici profesora tamější fakulty. Předtím působil v Armádě České republiky jednak jako štábní důstojník a jednak jako akademický pracovník (vědecký aspirant a poté VŠ učitel).

Na Vysoké vojenské škole ve Vyškově (1983 – 1995) působil také na pozicích vedoucího odborné skupiny filosofie a od roku 1992 jako vedoucí katedry společenských věd.

Kromě toho v letech 1998 – 2000 působil na Magistrátu v Jihlavě jako vedoucí odboru a od roku 2005 vlastní a provozuje realitní kancelář.

nejvýznamnějším klientům, u nichž pan Krajáč realizoval poradenské a vzdělávací služby patří např. firma TES, s.r.o. Třebíč (inženýrské, výpočetní a měřící služby pro jaderné elektrárny), SIAD, s.r.o. (produkce a distribuce technických plynů), Institut pro veřejnou správu Praha apod.

Má zkušenosti také jako obchodní zástupce, autor metodických textů a manuálů. Mj.Ve spolupráci se společností BIC Brno, s.r.o. vytvořil a realizoval projekt Vzdělávání inovačních poradců (vedl realizační tým) a podílel se na projektu PROINCOR - Inovační audit.

Od roku 2015 po absolvování specializovaného kurzu je také certifikovaným a registrovaným mediátorem. S cílem osvěžit svůj tvůrčí a intelektuální potenciál absolvoval 15. 6. 2018 rigorosní řízení na Katedře filosofie FF Masarykovy univerzity v Brně a získal tak akademický titul PhDr.

Pracovní styl jeho pedagogické a lektorské činnosti je charakteristický důrazem na praktičnost reálného využití nabytých znalostí a dovedností studentů a klientů, na posilování jejich samostatnosti, kreativity a smyslu pro realitu. Hlavním výstupem této činnosti má být schopnost absolventů a účastníků kurzů samostatně, inovativně a úspěšně řešit i ty nejnáročnější a komplexní problémy své organizace, podniku apod.

Délka praxe v oblasti vzdělávání: 40 let