ING. TOMÁŠ KUMSTÝŘ

Absolvoval Vysokou školu zemědělskou v Praze. Manažerské a obchodní zkušenosti získal v GE Capital Bank. Od roku 1998 se profesně a lektorsky zabývá metodami řízení kvality ve službách i ve výrobě. Pracoval jako specialista kvality a manažer procesu v projektech zlepšování procesů. Absolvoval kompletní školení Master Black Belt Six Sigma.

V České spořitelně pracoval v týmu ombudsmana. Současně byl zodpovědný za zavedení měření vnitřní kvality a spolupracoval na řízení trvalého zlepšování. Je členem EMCC CZECH – Evropské rady pro mentoring a koučink. Byl Senior Project Managerem projektů zaměřených na interní koučovánív Maďarsku a v Rumunsku.

Jeho školení obsahují jak teoretický rámec problematiky, tak i jeho nabyté zkušenosti během praxe za pomoci využití nejnovějších trendů v dané oblasti. Pomáhá účastníkům nalézat odpovědi na otázky, cesty dalšího rozvoje a nové pohledy. Kurzy vede interaktivně a účastníci si vždy odnášejí plán, jak nově získané informace a dovednosti bezprostředně aplikovat ve své praxi. Obsah a metody kurzu přizpůsobuje podmínkám a potřebám firmy i účastníků.

Délka praxe v oblasti firemního vzdělávání od roku 1998