ING. JOSEF KUTÁČ, PH.D.

Pan Josef Kutáč má odbornou praxi v oblasti ekonomického řízení společností. Pracoval na pozici senior konzultanta controllingových informačních systémů (GIST Controlling, SAP CO, ATACALC). Zná technologické aspekty hutní, chemické, potravinářské a stavební výroby.

Dále má pan Josef Kutáč bohaté zkušenosti s tvorbou, zaváděním a využíváním rozpočtových a kalkulačních systémů ve výrobních podnicích
a v rozpočtových organizacích včetně nemocnic. Je odborníkem pro oblast finančního
a ekonomického řízení, manažerského účetnictví
a controllingu, sestavování rozpočtů, plánových, výsledných, cenových a ABC kalkulací.

Jeho kurzy jsou interaktivní, během školení používá řadu praktických příkladů, pomocí kterých dokáže vysvětlit odborné myšlenky tak, aby si je účastníci školení nejen zapamatovali, ale také pochopili. Účastníci kurzu jsou po tomto přístupu schopni získané znalosti aplikovat ve své praxi.

Délka praxe v oblasti firemního vzdělávání od roku 2004