bc. michaela Nesnídalová, dis.

produktová ředitelka společnosti Everesta, lektorka, instruktorka outdoorových a teambuildingových programů, koordinátorka rozvojových programů.

Od roku 2010 pracuje v oblasti rozvoje dospělých jako metodik, lektor a koordinátor rozvojových programů. Mezi její přednosti patří především témata komunikace a týmové spolupráce. Programy realizuje především za využití metod zážitkové pedagogiky. Od roku 2015 je zároveň produktovou ředitelkou společnosti a věnuje se přípravě a koordinaci nových rozvojových programů a produktů týkajících se rozvoje kompetencí a potenciálů dospělých.