Mgr. Pavel Svoboda

V roce 2017 vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor Právo a právní věda. Již během studia absolvoval několik pracovních zkušeností nejen v advokacii ale i u insolvenčních správců. V tomto období si rozšířil právní obzor stážemi u Nejvyššího soudu ČR a Nejvyššího správního soudu. Po úspěšném absolvování studia pokračoval v profesní dráze advokacie, kde rok působil jako advokátní koncipient se zaměřením na insolvenční a občanské právo. Vzhledem k tomu, že ho vždy bavilo právo a lákala ho lektorská činnost, využil příležitosti a stal se součástí společnosti Everesta, s. r. o., kde může skloubit tyto dvě činnosti jako firemní právník a lektor.

Pavel Svoboda vede kurzy zaměřené na právní tématiku ve vybraných právních oblastech. Mezi jeho kurzy naleznete zejména oblast insolvenčního práva (především se zaměřením na postavení věřitele v insolvenčním řízení, samotný průběh insolvenčního řízení v jeho nejrůznějších podobách a obecnou orientaci v právních předpisech a insolvenčním rejstříku), oblast občanského práva (se zaměřením na zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, závazkové právo a právo nemovitostí) a oblast pracovního práva (zejména s orientací na zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a jeho vybrané otázky). Pavel Svoboda rovněž vede kurzy zaměřené na základní orientaci účastníků napříč českým právním řádem.  

Při vedení kurzů dává velký prostor účastníkům k vyjádření jejich názorů a potřeb. Kurzy jsou vedeny interaktivním způsobem se snahou přenést na účastníky poznatky využitelné do jejich každodenní praxe.