Čítanka (nejen) pro volyňské Čechy


Cena118 Kč

Čítanka (nejen) pro volyňské Čechy

Volyňští Češi byli Češi, kteří po roce 1867 odešli do carského Ruska na území současné ukrajinské Volyně. Žili zde několik desítek let, zakládali české vesnice a pozvedali zdejší hospodářství.

 

Přes všechny překážky a specifika života v cizině se snažili udržet si český jazyk a zvyky. Aktivně se zapojili do bojů v první i druhé světové válce, zažili stalinské represe, vysidlování, gulagy, kolektivizaci i ukrajinský nacionalismus. V rámci 1. československého armádního sboru vstupovali do jeho řad a osvobozovali Československo. Po skončení druhé světové války osidlovali především naše pohraničí a zapojili se do obnovy poválečného Československa.

Dnes žije v České republice minimálně čtvrt milionu potomků volyňských Čechů a jejich historie je součástí naší národní historie, mnoho potomků žije i na Ukrajině. Proto je kniha česko-ukrajinská, vždy český a následně ukrajinský text.

Čítanka je jakousi příručkou a průvodcem po volyňské historii sestávající se z mnoha příběhů, autentických vzpomínek, krátkých historických úvodů a vstupů vysvětlujících specifika místa a děje. Je doplněna ilustracemi a dokumentačními fotografiemi. 

Počet stran: 340

 

Dagmar Martinková

Vystudovala Historii a archivnictví, v magisterském oboru pak Historii se zaměřením na mezinárodní vztahy a evropská studia. V současnosti je doktorandkou oboru České a československé dějiny na Karlově univerzitě. Spravuje regionální muzeum v Bohdalicích a je předsedkyní spolku Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel

V roce 2011 začala pracovat v Historicko-dokumentační komisi SČVP, kde vytvořila společně s kolegy putovní výstavu „Návraty volyňských Čechů“. Od roku 2013 – 2019 organizovala celostátní historické konference spolku. Dále vedla zájezdy na ukrajinskou Volyň a „Po stopách Karpatsko-dukelské operace“. Od roku 2014 byla místopředsedkyní spolku a v roce 2015 se stala celorepublikovou předsedkyní. Od roku 2018 začala organizovat tábory pro potomky volyňských Čechů. V roce 2019 byla zvolena do druhého funkčního období.

Nákupní košík
  • počet položek0
  • cena celkem:0 Kč
zobrazit obsah
najdete v kategorii