Daňový proces, úvod do daňového řízení


Cena1 850 Kč

Daňový proces, úvod do daňového řízení

V průběhu podnikatelského života daňové subjekty neustále přichází do střetu s finančním úřadem při různých typech daňových řízení. Při těchto střetech je důležité znát práva a povinnosti daňového subjektu a vědět co si správce daně ještě může dovolit.

 

Pro koho je seminář určen:

 • účetní
 • finanční ředitelé
 • statuární orgány
 • daňové subjekty

 

Cíle a přínosy:

Daňové řízení je specifické, jelikož primární důkazní břemeno tíží daňový subjekt. Seminář daňový proces je určen jak pro daňové subjekty, tak zpracovatele účetnictví, kteří potřebují pro své klienty komunikovat s finančním úřadem na denní bázi.

V průběhu semináře si projdeme zásady v daňovém řízení, kontrolní postupy dle daňového řádu a možnosti procesní obrany, včetně opravných prostředků, zároveň si ukážeme, jakým způsobem nastavit mantinely v daňové kontrole, aby správce daně nepřekračoval zákonné meze.

 

Obsahová náplň:

 • Legislativní rámce a základní vymezení daňového procesu
 • Zásady v daňovém řízení
 • Osoby v daňovém řízení a zastupování
 • Vyhledávací činnost správce daně
 • Kontrolní postupy dle daňového řádu
 • Opravné prostředky
 • Sankce dle daňového řádu
 • Možnost prominutí sankcí, posečkání a splátkování daně

 

Cenové podmínky:

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.

 

Lektor:

Ing. Kristián Červinka

Je absolventem Ekonomicko – správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde vystudoval obor Finance.

Má na starosti poskytování odborného daňového poradenství v oblastech daně z příjmů, daně z přidané hodnoty a zastupování daňových subjektů před správcem daně při daňových řízeních.

Je certifikovaným daňovým poradcem a od roku 2020 je součástí poradenské skupiny PKF APOGEO.

Nákupní košík
 • počet položek0
 • cena celkem:0 Kč
zobrazit obsah