Empatie v HR, náročný rozhovor se zaměstnancem - webinář


Cena1 250 Kč

Empatie v HR, náročný rozhovor se zaměstnancem

Buďte připraveni na náročné situace, které mohou nastat v pracovně – právním vztahu.

 

Komu je kurz určen:

pro HR pracovníky, vedoucí pracovníky

Obsahová náplň:

Každý z nás je více či méně empatický, dokáže se vcítit do druhého člověka, pracovat s emocemi vlastními i s emocemi druhých.

V personální práci se HR pracovníci velice často dostávají do rozličných náročných situací, kdy musí řešit emočně vypjaté situace a ustát je.

V rámci kurzu si povíme o tom, co je to vlastně empatie, na co si dát pozor, aby se z empatie nestala úlisnost a jak využít různých metod k tomu, aby i ten nejnáročnější rozhovor se zaměstnanci proběhl ze strany personalisty profesionálně a zároveň empaticky.

 • Co je to empatie
 • Komunikační dovednosti
 • Styl řízení rozhovoru /styl vedení
 • Příprava na náročný rozhovor
 • Typologie podřízených
 • Typy náročných situací v HR
 • Prostor pro feedback
 • Emoce
 • Dohoda
 • Psychohygiena

le a přínosy:

Cílem je připravit se na náročné situace, které mohou nastat v pracovně – právním vztahu.

 

Lektorka:

Mgr. Veronika Veith

 

Externí a interní HR pracovník, lektor, mediátor, poradce

Ve své praxi propojuji 13 let zkušeností z působení v HR oboru stejně jako znalosti z oblasti sociální práce, psychologie a pedagogiky, získaných nejen studiem na VŠ, ale i řadou absolvovaných kurzů, školení a workshopů na toto téma, a především pak praxí, životem a svými komunikačními dovednostmi.

Od pozice HR konzultanta v personální agentuře po absolvování VŠ jsem prošla všemi interními pozicemi v personálním oddělení až po stav, kdy jsem se věnovala externímu zajištění personálních služeb a školení.

V rámci interního působení v personalistice mám zkušenosti z velmi malých firem, stejně jako ze společností o velikosti víc jak 600 zaměstnanců. Působila jsem ve strojírenských společnostech, firmách z oblasti IT vývoje, Business Inteligence, marketingu, developerských projektů, vzdělávacích společnostech atd.

Věnovala jsem se HR auditům, auditům HR procesů, revizi a správě pracovně právní dokumentace, zpracování interních HR předpisů a postupů, recruitmentu, nastavování systémů hodnocení a odměňování, revizi a vedení osobních složek zaměstnanců, nastavování vnitropodnikového systému vzdělávání, procesu onboradingu stejně jako outplacementu, poskytování Mystery náboru a/nebo Emploee mystery, poskytování HR poradenství, psychologické testování uchazečů i zaměstnanců, věnovala jsem se HR PR a práci se sociálními sítěmi, jsem mediátor sporů.

Mám zkušenosti s organizováním firemních eventů (až pro 800 osob) a organizováním teambuildingů.

Prováděla jsem revize a zpracování GDPR nejen pro HR oddělení společnosti, ale i pro celé firmy se všemi agendami, včetně externích smluvních ujednání.

Mimo HR oblast jsem působila jako lektor soft skillových témat (time management, komunikační dovednosti, prezentační dovednosti, …) a odborných témat (úspěšná asistentka, umění náboru, LinkedIn v HR, škola pro personalisty, kreativní HR inzerát, pracovní právo pro mistry a střední management, …)

Jsem velmi pyšná na spoluautorství projektu, který převedl HR procesy do elektronické podoby. Ve spolupráci s IT pracovníkem jsme vytvořili rozsáhlý software, který zastřešil HR procesy v rámci firmy, která měla 600 zaměstnanců.

Mimo svou profesní dráhu působím jako vedoucí mládeže dobrovolných hasičů Ivančice.

Chovám několik druhů australských papoušků, mám psa, kočku, manžela a syna ????

Lidé u mě oceňují otevřenost, komunikativnost, upřímnost a pozitivní naladění. Jsem extrémně dochvilná. Mou negativní vlastností je důraz na systematičnost a řád.

Ke všem vždy přistupuji jako k rovnocenným partnerům, ale sama na sebe kladu velmi vysoké nároky.

Nákupní košík
 • počet položek0
 • cena celkem:0 Kč
zobrazit obsah