Environmentální management pro veřejnou správu


Cena2 000 Kč

Kurz je určen:

Zaměstnancům obecních úřadů, veřejně prospěšných organizací, aktivním občanům.

Obsah kurzu v bodech:

 • Úvod do environmentálního managementu
 • Platné právní normy a předpisy
 • ÚSES: územní systém ekologické stability
 • Ochrana a kácení stromů (včetně péče o památné stromy)
 • Ochrana přírody a krajiny v územně správních celcích
 • „Měkký“ environmentální management: dialog mezi obcí, obyvateli a právnickými osobami
 • Dotační možnosti v ŽP

Po absolvování kurzu bude účastníkům vystaven certifikát.

Cenové podmínky:

 • K ceně kurzu bude připočtena DPH v zákonné výši.
 • Cena za kurz zahrnuje náklady na realizaci kurzu, coffeebreak.

Profil lektora:

Mgr. et Ing. Jiří Lehejček, Ph.D.

Přírodovědné a environmentálně-managementové vzdělání získal na kvalitních univerzitách v ČR (PřF UK, FLD ČZU), Kanadě (Vancouver Island University) a na Islandu (University of Iceland). Svojí prací posiluje naši kulturní přírodu, vrací ji estetický rozměr a činí ji bezpečnější (zmírnění sucha, splachů bahna a bleskových povodní, eroze půdy a její odnos do řek spolu s jedy aplikovanými na polích). Na téma přednáší, publikuje a je členem představenstva celoevropské ekozemědělské organizace IFOAM EU a TP Organic. Praktické zkušenosti v ekologii si osvojil na ETH Zürich a University of Greifswald. Účastnil se čtyř vědeckých arktických expedic. Je spoluzakladatelem společnosti Envipor, s.r.o. a působí na Ústavu environmentální bezpečnosti Univerzity Tomáše Bati.

Nákupní košík
 • počet položek0
 • cena celkem:0 Kč
zobrazit obsah
najdete v kategorii