• typ výpisu

Veřejná správa

Vodní hospodářství obcí (aneb o vodě v obci s nadhledem) - webinář

30.4.2024   |   1 350 Kč bez DPH

Provedeme vás problematikou vodního hospodářství obcí.

Spolupráce asistenta pedagoga s pedagogem - webinář

29.4.2024   |   1 750 Kč bez DPH

Funkční spolupráce s učitelem je základní podmínkou pro efektivní zapojení asistenta pedagoga do práce s žáky i do celkového života třídy a školy.

Techniky osobnostního rozvoje žáků - webinář

26.4.2024   |   1 750 Kč bez DPH

Inspirujte žáky k bádání a osobní angažovanosti.

Zvládání stresu a sebepéče pro učitele s praktickým nacvičením meditace (DVPP)

26.4.2024   |   1 066 Kč bez DPH

Učitelská profese je spojená se značnou mírou stresu. Vyzkoušejte techniky relaxace a meditace a uvolněte se!

Efektivní komunikace s žáky a s kolegy (DVPP)

25.4.2024   |   1 066 Kč bez DPH

Umíte se správně vyjadřovat? Umíte naslouchat? Jste schopni se vcítit - být empatičtí?

( * kurz obsahuje více termínů a více míst konání )