• typ výpisu

Veřejná správa

Obchodně závazkové vztahy

3 000 Kč bez DPH

Kurz se zaměřuje na problematiku obchodně závazkových vztahů.

Správní řád a veřejná správa - právní minimum ve veřejné správě

3 000 Kč bez DPH

Správní řád a veřejná správa - právní minimum ve veřejné správě: 22.1.2019, Správní řád a veřejná správa - odpovědnost za přestupky a řízení o nich: 7.3.2019, Správní řád a veřejná správa - doručování ve veřejné správě: 26.4.2019, Správní řád a veřejná správa - správní řízení a správní rozhodnutí: 5.6.2019

( * kurz obsahuje více termínů a více míst konání )