Background-check pro personalisty - webinář


15.12.2023 10:00 - 12:00 | Webinář
Cena600 Kč

Background-check pro personalisty

 

BACKGROUND-CHECK?

 • Jedná se o tzv. „ověření spolehlivosti“ - prověření informací poskytnutých uchazečem o zaměstnání v životopisu a sdělených v průběhu přijímacího pohovoru. 
 • Background check slouží ke zvýšení důvěry zaměstnavatele k novémuzaměstnanci a zamezení případného podvodného chování.
 • Je součástí náborového procesu a obvykle je úspěšné absolvování podmínkou podepsání pracovní smlouvy.
 • Firmy mají obvykle vymezený okruh rizikových pracovních pozic (práce s hotovostí, práce s důvěrnými daty), u kterých vyžaduje ověření základních náležitostí od předchozích zaměstnavatelů a potvrzení informací o studiu a jeho výsledcích.
 • V posledních letech se ověření pravdivosti předložených informací přikládá stále vyšší váha. Do značné míry to souvisí se vzrůstající mírou fliktuace zaměstnanců a množstvím důvěrných informací, které dnešní organizace shromažďují.
 • Background check nelze provádět bez souhlasu kandidáta. Kandidát má také právo v jakémkoliv okamžiku odvolat svůj souhlas.

Cíle a přínosy:

 • smysl a účel provádění prověrek
 • jejich aktuálnost
 • postupy a vhodné přístupy
 • uplatnění BCG na personálním oddělení
 • efektivní využití služby BCG

Obsahová náplň:

 • background-check
 • prověrky
 • postupy
 • nástroje

Kurz je určen:

 • personalisty společností, ale i úřadů

Cenové podmínky:

k ceně bude připočtena DPH v zákonné výši

 

Lektor:

Mgr. Jan Slanina – právník, lektor, konzultant

 Vystudoval právní fakultu na Masarykově univerzitě v Brně.

V rámci své studijní praxe působil u advokáta či insolvenčního správce, do praxe pak nastoupil na Magistrát města Brna a po nasbírání dostatečných zkušeností z veřejné sféry se později, jako firemní právník, přesunul do sféry soukromé.

V rámci všech uvedených zkušeností intenzivně pracoval s datovými schránkami a to z různých pohledů (veřejná sféra, soukromá sféra). Disponuje tedy potřebnými zkušenostmi a znalostmi pro to, aby Vás s datovými schránkami dokázal seznámit co nejlépe.

Školí systematicky právní a jiné odborné kurzy, jejichž většinový obsah vyplývá ze zákonných či podzákonných předpisů. 

Zaměřuje se dlouhodobě také na oblast eGovernmentu, kam spadají i datové schránky, proto je schopný poskytnout ucelený přehled a systematiku zaváděných předpisů v oblasti eGovernmentu.

Nákupní košík
 • počet položek0
 • cena celkem:0 Kč
zobrazit obsah