Formativní hodnocení - webinář


14.6.2024 10:00 - 14:00 | Webinář
Cena1 750 Kč

Formativní hodnocení

Pojďte se seznámit s principy a strategiemi formativního hodnocení, to jak na straně pedagoga, tak i třídního kolektivu.

 

Komu je seminář určen:

pro všechny  pedagogické pracovníky

 

Obsahová náplň:

Seminář seznamuje účastníky s principy a strategiemi formativního hodnocení, to jak na straně pedagoga, tak i třídního kolektivu. Účastníci semináře se seznámí s praktickými technikami a metodami formativního hodnocení, seminář je založen na praktických ukázkách. Zaměřuje se také na vhodné nástroje komunikace se žákem a s třídním kolektivem.

  • teoretické vymezení, co to vlastně je formativní hodnocení, zaměřujeme se na to, aby účastníci vnímali formativní hodnocení především jako nástroje komunikace mezi pedagogem a žákem, mezi pedagogem a třídním kolektivem
  • principy a strategie formativního hodnocení. Není to princip, ale hlavně koncepce. Cíl výuky. Kritéria úspěchu. Třídní komunikace. Zpětná vazba. Hodnocení a sebehodnocení, praktická ukázka. Účastníci dostanou k vypracování krátký úkol. Dále lektor provádí metody, formy a strategie formativního hodnocení. Účastníci provádějí hodnocení a sebehodnocení
  • úspěch. Co to vlastně je úspěch. Jak zvládat tlak na výkon, kdy je vhodný, kdy nikoliv. Jak určit co to je úspěch. Práce se sebeaktualizační tendencí žáků i celého třídního kolektivu
  • závěrečná debata a reflexivní část, odpovědi na dotazy. Závěrečná hodina je o zjištění toho, co si z tohoto vzdělávání odnášejí účastníci. Následně se vede debata, lektor odpovídá na další dotazy účastníků

 

Cílem je seznámit účastníky s formami a strategiemi formativního hodnocení, jeho výhodami a nevýhodami.

Dále si účastníci sami vyzkouší tyto formy a strategie formativního hodnocení.

 

Lektor: Mgr. Jiří Hruška

 

Absolvoval Pedagogickou fakultu v Hradci Králové, působil jako učitel na gymnáziu, ve státní i soukromé ZŠ (na prvním i druhém stupni).

Byl spoluzakladatelem Ekocentra Paleta v Pardubicích a Střediska environmentální výchovy SEVER v Hradci Králové, kde působil v roli lektora výukových programů pro žáky i lektora DVPP.

Externě působil na Fakultě humanitních studií UK v Praze a ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze, je externím lektorem různých organizací pohybujících se v oblasti DVPP.

Zaměřuje se především na diferenciaci a individualizaci výuky, společné vzdělávání, konstruktivismus, metody a formy aktivního učení, skupinovou práci a kooperativní učení, projektové vyučování, formativní hodnocení, čtenářskou a matematickou gramotnost a rozvoj klíčových kompetencí, vedle lektorské činnosti se věnuje facilitaci, individuální podpoře učitelů (mentoring, konzultace ap.) a publikační činnosti.

Nákupní košík
  • počet položek0
  • cena celkem:0 Kč
zobrazit obsah