Vodní hospodářství obcí (aneb o vodě v obci s nadhledem)


16.4.2024 10:00 - 14:30 | České Budějovice
Cena1 500 Kč

Vodní hospodářství obcí (aneb o vodě v obci s nadhledem)

Kurz je akreditovaný Ministerstvem vnitra.

 

Komu je kurz určen:

 • pro zastupitele obcí
 • pracovníky vodoprávních úřadů
 • projektanty zabývající se projektování sanitace na venkově

 

Co vám kurz přinese:

informovanost o:

 • problematice vodního hospodářství obcí  - povinnosti obce
 • nakládání se srážkovými vodami
 • nakládání s odpadními vodami s cílem umět se rozhodnout pro optimální řešení s ohledem na místní podmínky

 

Obsahová náplň:

 • Rozhodování o způsobu řešení odpadních vod

- správné rozhodnutí o způsobu odkanalizování obce závisí především na místních podmínkách a na vyhodnocení možných variant z hlediska udržitelnosti (ekonomika, ekologie, vliv na sociálno, eliminace rizik). Jak nejlépe postupovat, aby to bylo efektivní?

 • Centrální ČOV - klasickou nebo kořenovou?

- jaké jsou přednosti jednotlivých řešení a za jakých podmínek se jich dá využít k efektivnímu využití prostředků
Centrální decentrál - centrální dotacemi podporované řešení s domovními čistírnami ve správě obce.

 • Nové, zdrojově orientované, přístupy k řešení sanitace

- prezentace poznatků z realizovaných akcí v Německu (Hamburk, Lïbeck), aneb jak budeme řešit sanitaci tak, abychom co nejvíce šetřili zdroje (energii, živiny i samotnou vodu)

 • Srážkové vody - jejich využití a odvádění

- využití srážkových vod ve veřejných budovách a řešení srážkových vod v souvislosti s modro-zelenou infrastrukturou, s ohledem na adaptaci na změnu klimatu, legislativa a technické možnosti

 

Lektoři: 

Ing. Karel Plotěný – místopředseda skupiny pro Malé ČOV při CzWA, publikačně mezinárodně činný, aktivní při tvorbě norem a vodoprávních předpisů, člen skupin řešících vodohospodářskou infrastrukturu na venkově a v městských čtvrtích, vedoucí výzkumných projektů v oblasti čištění odpadních vod

Ing. Ondřej Prax – jednatel firmy ASIO NEW, spol. s r.o., vedoucí výzkumných projektů zaměřených na MZI (srážkové vody a výrobky pro MZI), přednášejí oblasti hospodaření se srážkovými vodami a řešení MZI v obytných celcích.

Ing. Monika Blinková – vedoucí oddělení domovních ČOV na firmě ASIO NEW, spol. s r.o., prezentující zkušenosti s jednání se zákazníky a projektanty při výběru vhodných typů ČOV

 

Nákupní košík
 • počet položek0
 • cena celkem:0 Kč
zobrazit obsah