Finanční analýza – teorie i praxe - webinář


Cena1 950 Kč

Finanční analýza – teorie i praxe

Pojďme na základě finanční analýzy najít a využít silné stránky a zároveň napravit slabiny firmy.

 

Co vám kurz přinese:

 • seminář je uzpůsoben pro rychlou a základní orientaci ve finančním řízení podniku s důrazem na finanční analýzu
 • seznámíte se základními metodami finanční analýzy a budete schopni se zapojit do finančního řízení podniku
 • na firemní procesy ze začnete dívat optikou finančních toků, čímž se vám otevře nová dimenze vaší profesní dráhy

Obsahová náplň:

 • Finanční řízení v souvislostech          
 • Základy finanční analýzy                        
 • Metody finanční analýzy                       
 • Finanční analýza a její zdroje
 • Horizontální a vertikální finanční analýza
 • Analýza finanční pozice, finanční výkonnosti a finanční stability
 • Nejpoužívanější typ ukazatelů ve finanční analýze              
 • Konstrukce poměrových ukazatelů
 • Interpretace poměrových ukazatelů
 • Ukazatele rentability (Profitability Ratios): ROA, ROE, ROS, ROCE
 • Ukazatele likvidity (Liquidity Ratios): okamžitá, pohotová, ceková likvidita, pracovní kapitál  
 • Ukazatele aktivity (Activity Ratios): rychlost obratu a doba obratu zásob, pohledávek, stálých aktiv, krátkodobých závazků, celkových aktiv 
 • Ukazatele zadluženosti (Debt Ratios): ukazatele celkové, dlouhodobé, krátkodobé zadluženosti
 • Dluh na vlastní kapitál
 • Finanční páka 
 • Kapitálová přiměřenost.   
 • Případová studie z oblasti finanční analýzy                   

 

Kurz je určen:

 • pro majitele a ředitele firem
 • pro ekonomické pracovníky na všech úrovních řízení, (účetní, hlavní účetní, finanční analytiky, pracovníky finančního controllingu, finanční manažery a finanční ředitele)
 • pro nefinanční manažery, kteří se chtějí zapojit do finančním řízení podniku a porozumět základním atributům finanční analýzy a fnančního řízení

 

Lektor:

Ing. Michael Hanzelka, Ph.D. et Ph.D., MBA

Emeritní COO, lektor, konzultant, odborník na finanční řízení a podnikovou ekonomii.

Je absolventem Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií a Podnikatelské fakulty VUT v Brně, kde také přednáší.

Vykonával praxi na mnoha top pozicích, například na pozicích člena představenstva a výkonného ředitele zodpovědného za Back Office v mezinárodní makléřské holdingové společnosti Finance.EU, a.s., později ve společnosti AWD ČR a SR jako jednatel a výkonný ředitel. Naposledy jako COO ve společnosti Freedom Financial Services, s.r.o. V současnosti působí ve společnosti eDO finance, a.s. jako specialista na korporátní business.

Lektorskou činnost vykonával u řady firem a MBA programech se zaměřením na oblast ekonomicko-finanční, jako jsou business plány, finanční řízení, manažerské účetnictví, marketingové metriky, apod.

Nákupní košík
 • počet položek0
 • cena celkem:0 Kč
zobrazit obsah