Kulturní odlišnosti v byznysu: Inter-kulturní management a diverzita


Cena3 650 Kč

Kulturní odlišnosti v byznysu: Inter-kulturní management a diverzita

Cílem prezenčního školení je objasnit skrytý vliv kultury na naše jednání, pochopit myšlení a chování klientů/ kolegů pocházejících z odlišných prostředí, porozumět tendencím při vyjednávání a řešení konfliktů i při každodenní komunikaci a uchopení a využití diverzity a jejího přínosu pro tým.

 

Pro koho je kurz vhodný:

Pro zaměstnance společností, kteří jsou v kontaktu s mezinárodními klienty, pro společnosti, které se snaží vstoupit na nově rostoucí trhy, pro zaměstnance hotelů a letišť.

Co získáte:

 • Část teoretického učení a především praktické poznání – lektorka vychází z učení holandského profesora Geerta Hofstedeho a jeho publikace Cultures and organizations a především z praktických zkušeností, které nabyla v průběhu svého působení u společnosti Emirates, kde pracovala s více jak 130 národnostmi.
 • Analýzu konkrétních studijních příkladů a řešení nestandardních situací, se kterými se zaměstnanci potýkají.
 • Lepší porozumění inter- kulturních rozdílů, chování a jednání jak ve standardních, tak v krizových situacích.
 • Zefektivnění inter- kulturní komunikace a nástin možností řešení konfliktů v konkrétních kulturách.
 • Účastníci získají nejen ucelený vhled a sdílení dobré praxe, ale i nástroj, jak pracovat s jednotlivými národnostmi a jak si v rámci osvojeného učení správně zařadit národnosti nové a jak porozumět jejich mentalitě a chování - > učení poskytne soběstačnost.
 • Účastníci získají vhled do diverzity, jejich výhod a nevýhod pro tým.
 • Pochopí možnosti smysluplného využití různorodosti jednotlivých zaměstnanců s ohledem na využití jejich potenciálu a porozumění různorodosti/ odlišnosti jejich zákazníků.

Jak kurz probíhá:

Interaktivní formou a formou facilitace, která umožní nejen předat důležité informace, rady a tipy, ale umožňuje i sdílení, učení se od sebe samých i navzájem, práce ve skupinách, vzájemné sdílení.

Zaměříme se na následující:

 • Jaké má kultura potřeby, očekávání, co můžete vy očekávat od zástupců obou kultur
 • Jak si je mohu získat, čím je mohu urazit či odpudit
 • Jak komunikovat se zástupci rozdílných kultur, jak komunikovat, aby pochopili naše instrukce, jak se vyhnout nedorozumění a jak se v něm orientovat, když k němu dojde, jak urovnat konflikty, v případě, že vzniknou
 • Podíváme se na to, jak využít různorodosti jednotlivých zaměstnanců s ohledem na  jejich potenciál a  jak  se orientovat v diverzitě zákazníků

Lektorka:


Mgr. Linda Kubačáková

Vystudovala obor anglický jazyk na Univerzitě v Ostravě. Kromě anglického jazyka hovoří také rusky, německy a italsky. Celých 11 let žila ve Spojených arabských emirátech, kde také pracovala pro společnost Emirates Airlines, kde řídila mezinárodní posádku na palubě Emirates, kde bylo až 120 rozdílných národností.

Lektorka již 10 let školí v českém i mezinárodním prostředí témata Kvalita služeb, Kulturní odlišnosti v businessu či Komunikace a rozvoj týmu, která úzce souvisejí s tématem nevědomých předsudků. Na základě svých mnohaletých osobních i pracovních zkušeností nejen ve firemním prostředí dokáže s citem a lehkostí vzájemně témata propojit tak, aby účastníkům přinesla komplexní pohled a porozumění na jejich firemní situaci i na sebe samé.

Lektorka byla součástí týmu Adato Paradigma, který v roce 2012 založil filantrop, podnikatel a vizionář Libor Malý. Byla u zrodu poradních kruhů pro změnu paradigmatu na témata: Firemní kultura a podnikání, Vzdělávání a výchova,  Zdraví a prevence či Vztahy a společenské výzvy.

Je spoluzakladatelkou spolku Změna Paradigmatu, který převzal aktivity Adato Institutu a pokračuje v realizaci poradních kruhů. Spolek Změny Paradigmatu vnímá nutnost podpořit přechod společnosti k fungování na principech vedoucích k větší udržitelnosti a harmonii. S tím je spojená změna dosavadního osobního i kolektivního paradigmatu na nové.

Nákupní košík
 • počet položek0
 • cena celkem:0 Kč
zobrazit obsah