Kyberpsychologie aneb jak technologie ovlivňují naši psychiku - webinář


7.5.2024 12:30 - 16:00 | Webinář
Cena1 950 Kč

Kyberpsychologie aneb jak technologie ovlivňují naši psychiku

Žijeme v době progresivního rozvoje moderních telekomunikačních prostředků. Kyberpsychologie nám předkládá aktuální poznatky o interakci člověk-kyberprostor-společnost.

 

Co vám kurz přinese:

Účastníci webináře získají přehled o základních tématech moderního aplikovaného oboru psychologie, kyberpsychologie. Díky tomu budou schopni identifikovat rizikové chování vlastní i druhých uživatelů v internetovém prostředí, budou znát příklady dobré praxe na zvládání těchto situací a v neposlední řadě nabydou znalostí o kvalitních zdrojích pro případné další individuální studování konkrétních témat a oblastí praxe.

 

Obsahová náplň:

Představení oboru kyberpsychologie:

 • příklady vlivu technologií na člověka (příklady efektů a syndromů)
 • příklady vlivu člověka na technologie (umělá inteligence, virtuální realita apod.)

Digitální wellbeing:

 • způsoby zdravého využívání technologií (pracovní i osobní život)
 • digitální výchova dětí i seniorů
 • formy digitálního detoxu a ehealth

Problémové chování na internetu:

 • závislostní chování,
 • kyberšikana,
 • kybergrooming,
 • úzkosti pramenící z užívání technologií apod.

 

Kurz je určen: pro všechny aktivní uživatelé moderních technologií a internetu.

 

Cenové podmínky:

k ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.

 

Lektor:

Mgr. Andrea Kretíková, MSc.

 

Andrea Kretíková získala vzdělání v oborech andragogiky a psychologie.

Na zahraniční univerzitě Nottingham Trent pak vystudovala obor kyber-psychologie. Tomuto oboru se v posledních letech věnuje v rámci poradenství           a lektorování kurzů o kyberšikaně a digitálním wellbeingu.

Jde o moderní obor, který se zaměřuje na vliv moderních technologií na člověka, jeho komfort a jak technologie změnily fungování lidské společnosti. Kromě lektorování se věnuje také psychoterapeutické praxi a psychologickému poradenství.

Nákupní košík
 • počet položek0
 • cena celkem:0 Kč
zobrazit obsah