Kyberšikana - fenomén 21.století - webinář


7.5.2024 8:00 - 11:30 | Webinář
Cena1 950 Kč

Kyberšikana - fenomén 21.století

Obáváte se okamžiku, kdy se vám někdo svěří se svým problémem a vy mu nebudete umět pomoci? Pojďme se podívat na prevenci šikany, kyberšikany a minimalizaci rizik pohybu ve virtuálním světě.

 

Co vám kurz přinese:

Cílem školení je vysvětlení a komplexní zmapování tématu kyberšikany jako tématu týkajícího se nejen dětí, ale všech uživatelů moderních technologií a internetu. Účastnící webináře budou mít možnost si metodami frontálního výkladu, diskusí i plnění úkolů osvojit a posílit základní znalosti o kyberšikaně, jejich formách, rizikových faktorech i preventivních či intervenčních metodách. Důraz bude kladen na konkrétní zkušenosti účastníků a využití nabytých znalostí v jejich pracovním kontextu.

 

Obsahová náplň:

  • Základní terminologie: Rozdíl mezi šikanou a kyberšikanou, čím se liší kyberšikana od kyberagrese.
  • Skupiny obětí: kyberšikana dětí a dospělých, různé formy kyberšikany (stalking, harašení, online šmejdi…).
  • Útočníci kyberšikany: motivace ke konání šikany, osobnostní charakteristiky útočníků.
  • Možnosti prevence kyberšikany a případných intervencí v dětských i pracovních kolektivech.

 

Kurz je určen pro:

  • pedagogy
  • HR pracovníky
  • vedoucí pracovníky
  • rodiče a další

 

Cenové podmínky:

k ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.

 

Lektor:

Mgr. Andrea Kretíková, MSc.

 

Andrea Kretíková získala vzdělání v oborech andragogiky a psychologie.

Na zahraniční univerzitě Nottingham Trent pak vystudovala obor kyber-psychologie. Tomuto oboru se v posledních letech věnuje v rámci poradenství           a lektorování kurzů o kyberšikaně a digitálním wellbeingu.

Jde o moderní obor, který se zaměřuje na vliv moderních technologií na člověka, jeho komfort a jak technologie změnily fungování lidské společnosti. Kromě lektorování se věnuje také psychoterapeutické praxi a psychologickému poradenství.

Nákupní košík
  • počet položek0
  • cena celkem:0 Kč
zobrazit obsah