Lektor dalšího vzdělávání - profesní kvalifikace dle NSK


Cena24 900 Kč

Naučíte se orientovat v základních informačních zdrojích ve svém oboru. Dokážete vybrat tu nejlepší metodiku výuky a výcviku. Naučíte se připravit náplň a zaměření kurzů a jednotlivých lekcí. Pochopíte jak látku přenášet srozumitelně a záživně. Rozvinete si dovednosti jako řízení diskuze nebo organizace práce ve skupinách.

Jedná se o akreditovaný kurz profesní kvalifikace podle Národní soustavy kvalifikací:

 • komplexní programy připravené dle standardů profesní kvalifikace státem garantované soustavy kvalifikací
 • absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování a je připraven na složení zkoušky
 • absolvent programu bude komplexně připraven na danou profesi nebo obor díky praktickému tréninku v reálných situacích z praxe konkrétního studijního oboru.

Rozsah výuky: 104 hodin

Uvedený termín je zahajovací.

Stručná osnova výuky:

 • Obsah a struktura vzdělávacího programu na základě stanovených vzdělávacích cílů
  (10. - 11. 09. 2019, 16 hodin výuky)
 • Jak dosáhnout cíle aneb volba metod a pomůcek
  (23. - 24. 09. 2019, 16 hodin výuky)
 • Zjišťování úrovně vstupních kompetencí a vzdělávacích potřeb účastníků vzdělávacího programu
  (10. - 11. 10. 2019, 16 hodin výuky)
 • Tréninky v praxi: prezentace vzdělávacího obsahu s využitím interaktivního přístupu, řešení problémových situací
  (23. - 24. 10. 2019 a 11.- 12. 11, 2019, 24 hodin výuky)
 • Příprava, využití a vyhodnocení modelových situací, her a dalších metod práce
  (12. - 13. 12. 2019, 16 hodin výuky)
 • Zadání samostatných a skupinových prací účastníkům vzdělávacího programu
  (9. 1. 2020, 8 hodin výuky)
 • Hodnocení účinnosti vzdělávání a dosažení nastavených vzdělávacích cílů
  (10. 1. 2020, 8 hodin výuky)
 • Zkouška NSK
  (24. 1. 2020)

Zkouška profesní kvalifikace dle NSK:

 • Everesta, s.r.o. jako autorizovaná osoba je oprávněna vykonávat ověřování a uznávání vzdělání formou zkoušky dle hodnotících standardů NSK. Úspěšní absolventi zkoušky obdrží certifikát o profesní kvalifikaci.
 • Přihlášku ke zkoušce naleznete ZDE.
Nákupní košík
 • počet položek0
 • cena celkem:0 Kč
zobrazit obsah