Mindfulness - Bytí v přítomném okamžiku


Cena3 650 Kč

Mindfulness - Bytí v přítomném okamžiku

Jak zvládat stres a negativní emoce díky plnému prožívání přítomného okamžiku.

 

Co nabízíme:

 • ucelené jednodenní školení interaktivní formou
 • netradiční program osobního rozvoje, který vás seznámí se stresem a metodami jeho zvládání
 • pochopíte a uvědomíte si příznaky stresu a reakce organismu, tělesné projevy stresových reakcí
 • představíme vám typické stresové situace na pracovišti a možnosti, jak jim předcházet
 • nahlédneme na psychosomatické signály přetížení, nejčastější způsoby řešení konfliktů a základní chyby
 • podíváme se na pravidla pracovní psychogygieny a emoční inteligence
 • součástí praktické části bude vědomá práce s ventilací stresu, ukážeme si způsoby překonání stresu a relaxační techniky, jejichž součástí bude meditace a zvuková lázeň
 • důležitou součástí bude nejen sdílení osobních zkušeností a best practise lektorky, která si prošla syndromem vyhoření, ale i sdílení samotných účastníků

Jak:

 • interaktivní formou, která umožní nejen předat důležité informace, rady a tipy, ale především umožňuje sdílení, učení se od sebe samých i navzájem
 • metoda pomůže nalézt řešení situací, se kterými se účastníci potýkajía pomůže jim uvědomit si, že řešení každé situace se nachází v nich samých
 • prostřednictvím modelových situací, diskuse, brainstormingu a brainwritingu, sebereflrexe, nácviků technik a práce s plánem osobního rozvoje

Pro koho:

pro všechny české i mezinárodní společnosti, firmy, organizace, jejichž zaměstnanci se potkávají s psychosomatickými signály přetížení, s dlouhodobým chronickým stresem, dlouhodobou nespokojeností v osobním či pracovním životě nebo se syndromem vyhoření

Co školení přinese:

 • absolvent pozná na sobě i na kolezích příznaky stresu a bude vědět, jak na tuto situaci reagovat
 • bude schopen aplikovat vhodné relaxační techniky ve svém pracovním i soukromém životě
 • bude vědět, jak předcházet stresu
 • bude umět reagovat na stresové situace
 • pracovní náplně si bude schopen plánovat tak, aby byl jeho pracovní život v rovnováze

Forma: prezenčně (možno také v AJ)

 

Lektorka:


Mgr. Linda Kubačáková

Vystudovala obor anglický jazyk na Univerzitě v Ostravě. Kromě anglického jazyka hovoří také rusky, německy a italsky. Celých 11 let žila ve Spojených arabských emirátech, kde také pracovala pro společnost Emirates Airlines, kde řídila mezinárodní posádku na palubě Emirates, kde bylo až 120 rozdílných národností.

Lektorka již 10 let školí v českém i mezinárodním prostředí témata Kvalita služeb, Kulturní odlišnosti v businessu či Komunikace a rozvoj týmu, která úzce souvisejí s tématem nevědomých předsudků. Na základě svých mnohaletých osobních i pracovních zkušeností nejen ve firemním prostředí dokáže s citem a lehkostí vzájemně témata propojit tak, aby účastníkům přinesla komplexní pohled a porozumění na jejich firemní situaci i na sebe samé.

Lektorka byla součástí týmu Adato Paradigma, který v roce 2012 založil filantrop, podnikatel a vizionář Libor Malý. Byla u zrodu poradních kruhů pro změnu paradigmatu na témata: Firemní kultura a podnikání, Vzdělávání a výchova,  Zdraví a prevence či Vztahy a společenské výzvy.

Je spoluzakladatelkou spolku Změna Paradigmatu, který převzal aktivity Adato Institutu a pokračuje v realizaci poradních kruhů. Spolek Změny Paradigmatu vnímá nutnost podpořit přechod společnosti k fungování na principech vedoucích k větší udržitelnosti a harmonii. S tím je spojená změna dosavadního osobního i kolektivního paradigmatu na nové.

Nákupní košík
 • počet položek0
 • cena celkem:0 Kč
zobrazit obsah
najdete v kategorii