Mistr ve výrobě / vedoucí provozu


kalkulace dotazem


Pozice liniového manažera ve výrobním podniku má své specifické aspekty. Na mistra/vedoucího provozu jsou kladeny velké nároky v oblasti výkonnosti, efektivity a kvality práce jeho i týmu, se kterým pracuje. Musí zabezpečit za všech okolností výrobu a současně často řeší i složité personální situace. Přitom každé jeho rozhodnutí může mít zásadní důsledky pro úspěšnost výroby. Rozvoj mistrů/vedoucích provozu je nezbytnou součástí úspěšnosti výrobního podniku a my jsme Vám v oblasti vzdělávání plně k dispozici.

Níže uvádíme výběr témat, vhodných pro rozvoj manažerských dovedností mistrů. Obsah jednotlivých modulů upravíme dle Vašich požadavků a sestavíme program na míru potřebám Vaší společnosti.

 

Návrh osnov jednotlivých modulů:

OSOBNOST A ROLE MISTRA

 • Nároky kladené na mistra/vedoucího ve výrobní firmě
 • Pozice mistra/vedoucího v pracovním kolektivu
 • Cesty rozvoje mistra/vedoucího
 • Jaké úlohy mistr/vedoucí reálně plní ve výrobní společnosti
 • Budování autority

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE PRO MISTRY

 • Zásady efektivní komunikace
 • Testy zaměřené na komunikační dovednosti jednotlivců
 • Komunikace v práci mistra výroby
 • Identifikace komuniakčních stylů a typů
 • Praktický nácvik modelových situací
 • Rozbor videonahrávek, individuální zpětná  vazba
 • Řešení krizových situací při komunikaci
 • Konflikty na pracovišti
 • Jednání s problémovými typy lidí
 • Zvládání agrese a manipulace

VEDENÍ PRACOVNÍHO KOLEKTIVU

 • Styly vedení
 • Pracovní motivace
 • Motivace pracovníků - jak motivovat zaměstnance
 • Vedení porad
 • Delegování – nástroj motivace a vedení lidí
 • Hodnocení a hodnotící rozhovor – každodenní příležitost mistra
 • Vedení týmů, podpora a budování týmové spolupráce
 • Zvládání psychické zátěže

ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA PRO MISTRY

 • Aktuální právní úprava ZP
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • Základy pracovního práva
 • Pracovní doba, dovolená, překážky v práci
 • Způsoby kontroly zaměstnanců v práci
 • Náhrada škod

MOTIVACE A HODNOCENÍ PRACOVNÍKŮ

 • Motivace pracovníků - jak motivovat zaměstnance
 • Hodnocení a hodnotící rozhovor – každodenní příležitost mistra/vedoucího

ŠTÍHLÁ VÝROBA

 • Principy štíhlé výroby, význam a důležitost v současném řízení výroby, příklady úspěšných firem
 • 7+1 druhů plýtvání
 • Vyhledávání plýtvání v procesech, týmový přístup k odhalování a eliminování plýtvání
 • Metoda 5S
 • Štíhlé pracoviště, layout, principy uspořádání pracoviště, prostředky pro podporu efektivní práce
 • Metoda Value Stream Mapping (mapování hodnotového toku)
 • Řízení výroby tahem – systém KANBAN
 • Metoda SMED (rychlá výměna nástrojů a seřízení po přetypování)
 • Význam týmové práce v současných výrobních systémech
 • Totálně produktivní údržba
 • Neustálé zlepšování standardů – filosofie KAIZEN
 • Vizualizace – řízení prostřednictvím vizuálních nástrojů
 • Předpoklady, výhody a složitosti při zavádění principů štíhlé výroby

KVALITA VE VÝROBĚ

 • Zlepšování ve výrobě
 • Kaizen lidsky – metoda zlepšování a zdokonalování procesů ve výrobě
 • Další metody zlepšování (5S apod.) – cíl: zlepšit v organizaci pracovní prostředí a tím i kvalitu

 

Nákupní košík
 • počet položek0
 • cena celkem:0 Kč
zobrazit obsah
najdete v kategorii