MS Excel pokročilí, makra a automatizace


Cena4 780 Kč

MS Excel pokročilí, makra a automatizace

Naučte se využít Excel naplno!

 

Realizuje AKREDIKA, o.p.s.

 

Kurz je určen pro pokročilé uživatele a je koncipován s důrazem na zvládání pracovních úkolů a jejich co největší automatizaci. V kurzu se naučíte plně využít potenciál programu Excel při všech Vašich činnostech. Výuka bude probíhat ve 2 prezenčních osmihodinových blocích s důrazem na okamžité praktické osvojení získaných dovedností v Plzni a Praze.

Kurz Excelu pro pokročilé uživatele umožní zrychlit a zefektivnit práci s využitím složitějších nástrojů a pracovních postupů. Účastník se naučí používat složitější a vnořené funkce, vytvářet vícerozměrné tabulky. Seznámí se s nástroji Excelu pro práci s daty (třídění, řazení, import a export, filtry). Dále se naučí pracovat s některými analytickými nástroji Excelu (souhrny, hledání řešení), vytvářet kontingenční tabulky a složitější grafy.

Kurz je určen také pro zájemce, kteří provádí v Excelu opakovaně stejné rutinní činnosti, upravují či vytváří měsíční či týdenní výkazy, grafy nebo reporty. Opakování stejných kroků a činností lze zautomatizovat a zprocesovat např. stisknutím jediného tlačítka.

Naučíte se vytvářet a upravovat makra v MS Excel, zejména za účelem automatického zpracování a úprav tabulek, grafů, přehledů a pravidelných reportů. Kurz provede tvorbou makra, využíváním programovacího jazyka Visual Basic a pracovat v prostředí editoru VBA. Seznámí účastníky s typickými příkazy VBA, metodami a funkcemi.

 

Komu je kurz určen?

  • všem zájemcům o další vzdělávání v IT dovednostech
  • zájemcům o hlubší znalosti maker a automatizace MS Excel

Co vám kurz přinese?

  • zvládání pokročilejších funkcí programu, makra a automatizace
  • efektivnější zpracování dat
  • lepší prezentaci výsledků
  • zjednodušení práce
  • úsporu času

Délka: 16 hodin teoretické výuky

Forma studia: přezenční nebo online

Způsob ukončení studia: Rekapitulace probírané látky

Vstupní předpoklady: základní znalost programu MS Excel

Nákupní košík
  • počet položek0
  • cena celkem:0 Kč
zobrazit obsah