Neurověda ve vzdělávání VIII.


30.3.2023 8:00 - 17:00 | Praha
Cena3 300 Kč

Neurověda ve vzdělávání VIII.

Využijte nejnovější poznatky o fungování mozku při rozvoji dovedností a učení.

 

Podrobnosti najdete na webu konference www.neurovedavevzdelavani.cz .

Akreditace MŠMT

  • získáte osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu pro vaše celoživotní vzdělávání
  • finance na registrační poplatek můžete čerpat z fondů Evropské unie
  • na akreditované školení snadněji získáte uvolnění od vedení školy
  • akreditací dalo Ministerstvo školství najevo, že je naše konference kvalitní a přínosná pro pedagogické pracovníky

Obsah konference:

Již teď se můžete těšit na nová témata přednášek, zahraniční a české specialisty z oboru a oblasti vzdělávání a neurovědy, případové studie, zajímavý program a praktické workshopy. 

Získané poznatky z prezentací českých i zahraničních odborníků na poli neurovědy ve vzdělávání jsou uplatnitelné pro zakladatele a ředitele škol, jazykových škol, učitele soustřeďující se na práci s dětmi nadanými i s dětmi s poruchami učení, lektory, kouče, manažery vzdělávacích středisek pro dospělé, rodiče zapojené do domácího nebo komunitního vzdělávání a každého, koho zajímá přirozený rozvoj dovedností a trénink mozku.

Součástí konference jsou i workshopy zaměřené na aplikaci neurovědeckých poznatků ve vzdělávání a výuce jazyků.

Harmonogram:

08:15 – 09:00     Registrace účastníků

09:00 – 09:15     Zahájení konference

09:15 – 10:00     doc. PhDr. Laura Janáčková, CSc.

                           Láska aneb kam mizí mozek

10:00 – 11:00     Mgr. Bohumil Kartous, PhD.

                           Vzdělávání „z parního stroje na hyperloop“

11:00 – 11:20     Coffee break

11:20  – 12:40    prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.

                           Mozek a jeho tajemství

12:40 – 13:30     Oběd 

13:40 – 14:45     Ivana Němcová

                           Práce s talentovanými dětmi

14:45 – 15:00     Rozdělení do pracovních sekcí:

Pozvání moderátorem na jednotlivé workshopy
1. SEKCE „NEJLEPŠÍ PRAXE UČENÍ“

2. SEKCE „SEBEROZVOJ“

Každá sekce zaměřena na konkrétní cílovou skupinu.

 15:00 – 15:15    Coffee break

15:15 – 17:00     Workshopy – dvě oddělené sekce:

Sekce „SEBEROZVOJ“                                                                           

Mgr. et Mgr. Vendula Jašková, Ph.D.                                                   

Feuersteinovo instrumentální obohacování jako nástroj k efektivní inkluzi


 

Sekce „NEJLEPŠÍ PRAXE UČENÍ“

Mgr. et Bc. Andrea Kretíková, MSc.

Kyberšikana aneb šikana bez modřin

17:00                     Konec

 

Nákupní košík
  • počet položek0
  • cena celkem:0 Kč
zobrazit obsah