Personální výběr


Cena2 350 Kč

Personální výběr

Moderní HR pracovník musí znát vše od sociálních sítí, přes recruitment, GDPR a zákoník práce až po komunikaci, psychologii a motivační nástroje.

Ukážeme vám praktické příklady moderního náboru.

 

Komu je kurz určen:

pro HR pracovníky a vedoucí pracovníky

 

Obsahová náplň:

 • Kdy začíná výběr?
 • Kompetenční model
 • Inzerce, trendy, metody
 • Když přijde odpověď na inzerát
 • Cvičné CVčko
 • Kuriozity z praxe
 • Výběrový pohovor
 • Jak dál po pohovoru
 • Testování kandidátů
 • Behaviorální pohovor

le a přínosy:

Cílem kurzu je seznámit se s celým procesem personálního výběru, kompetenčním modelem a behaviorálním pohovorem.

 

Lektorka:

Mgr. Veronika Veith

 

Externí a interní HR pracovník, lektor, mediátor, poradce

Ve své praxi propojuji 13 let zkušeností z působení v HR oboru stejně jako znalosti z oblasti sociální práce, psychologie a pedagogiky, získaných nejen studiem na VŠ, ale i řadou absolvovaných kurzů, školení a workshopů na toto téma, a především pak praxí, životem a svými komunikačními dovednostmi.

Od pozice HR konzultanta v personální agentuře po absolvování VŠ jsem prošla všemi interními pozicemi v personálním oddělení až po stav, kdy jsem se věnovala externímu zajištění personálních služeb a školení.

V rámci interního působení v personalistice mám zkušenosti z velmi malých firem, stejně jako ze společností o velikosti víc jak 600 zaměstnanců. Působila jsem ve strojírenských společnostech, firmách z oblasti IT vývoje, Business Inteligence, marketingu, developerských projektů, vzdělávacích společnostech atd.

Věnovala jsem se HR auditům, auditům HR procesů, revizi a správě pracovně právní dokumentace, zpracování interních HR předpisů a postupů, recruitmentu, nastavování systémů hodnocení a odměňování, revizi a vedení osobních složek zaměstnanců, nastavování vnitropodnikového systému vzdělávání, procesu onboradingu stejně jako outplacementu, poskytování Mystery náboru a/nebo Emploee mystery, poskytování HR poradenství, psychologické testování uchazečů i zaměstnanců, věnovala jsem se HR PR a práci se sociálními sítěmi, jsem mediátor sporů.

Mám zkušenosti s organizováním firemních eventů (až pro 800 osob) a organizováním teambuildingů.

Prováděla jsem revize a zpracování GDPR nejen pro HR oddělení společnosti, ale i pro celé firmy se všemi agendami, včetně externích smluvních ujednání.

Mimo HR oblast jsem působila jako lektor soft skillových témat (time management, komunikační dovednosti, prezentační dovednosti, …) a odborných témat (úspěšná asistentka, umění náboru, LinkedIn v HR, škola pro personalisty, kreativní HR inzerát, pracovní právo pro mistry a střední management, …)

Jsem velmi pyšná na spoluautorství projektu, který převedl HR procesy do elektronické podoby. Ve spolupráci s IT pracovníkem jsme vytvořili rozsáhlý software, který zastřešil HR procesy v rámci firmy, která měla 600 zaměstnanců.

Mimo svou profesní dráhu působím jako vedoucí mládeže dobrovolných hasičů Ivančice.

Chovám několik druhů australských papoušků, mám psa, kočku, manžela a syna ????

Lidé u mě oceňují otevřenost, komunikativnost, upřímnost a pozitivní naladění. Jsem extrémně dochvilná. Mou negativní vlastností je důraz na systematičnost a řád.

Ke všem vždy přistupuji jako k rovnocenným partnerům, ale sama na sebe kladu velmi vysoké nároky.

Nákupní košík
 • počet položek0
 • cena celkem:0 Kč
zobrazit obsah