Pracovnělékařské služby a posuzování zdravotní způsobilosti


Cena3 250 Kč

Pracovnělékařské služby a posuzování zdravotní způsobilosti

Kurz je vhodný pro podnikové právníky, lékaře, HR oddělení zaměstnavatelů.

 

Osnova:

Pracovnělékařské služby

 • výklad základních ustanovení souvisejících s poskytováním a zajišťováním pracovnělékařských služeb
 • doporučené postupy v praxi
 • účel, související práva a povinnosti
 • poskytování a zajištění pracovnělékařských služeb
 • odborná způsobilost poskytovatele a lékaře
 • věcný obsah písemné smlouvy
 • úhrada pracovnělékařských služeb
 • pracovnělékařské služby a nemocenské pojištění - spolupráce ošetřujících lékařů, lékařů pracovnělékařských služeb a zaměstnavatele.

Pracovnělékařské prohlídky

 • účel, druh, četnost, rozsah, zajištění, obsah vyšetření
 • žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky – obsah

Posuzování zdravotní způsobilosti k práci

 • postup při posudkové péči
 • lékařské posudky - náležitosti, obsah, opravné prostředky

Nemoci z povolání a pracovní úrazy

 • posuzování, uznávání nemocí z povolání, ohrožení nemocí z povolání
 • pracovní úrazy
 • hodnocení újmy na zdraví vzniklé v souvislosti s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
 • odškodnění za bolest a ztížení společenského uplatnění

Diskuse, dotazy 

Forma: Prezenčně

Mgr. Ondřej Jindra

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Pracuje na pozici Compliance specialist pro Českou a Slovenskou republiku ve společnosti Danone, a.s. a zároveň je odborným spolupracovníkem v advokátní kanceláři Mgr. Václava Jindry. Ve své praxi se zaměřuje především na pracovněprávní problematiku, ochranu osobních údajů a zdravotnické právo.

Nákupní košík
 • počet položek0
 • cena celkem:0 Kč
zobrazit obsah