• typ výpisu

Právní a ekonomické kurzy

PERSONALISTA - Orientace v pracovně právní a další příslušné legislativě (2 dny)

7 500 Kč bez DPH

Jak se správně orientovat ve vybrané pracovně-právní legislativě? Na to Vás přiraví náš seminář dle akreditace MŠMT.

Strategické myšlení, plánování, rozhodování a řízení

4 900 Kč bez DPH

Dlouhodobé finanční plánování v tržních podmínkách je velice obtížným ale rovněž velmi důležitým procesem. Firma, která chce být úspěšná nejen v blízké, ale i v další budoucnosti, musí provádět toto strategické finanční plánování jako součást komplexního procesu strategického řízení.

Kalkulace nákladů

4 900 Kč bez DPH

Seznámíte se s metodou průběžného sestavování rozpočtů, s možnostmi výpočtu cenových kalkulací a používat plán variabilních nákladů a výnosů.

Ekonomické minimum v kostce

1 900 Kč bez DPH

U technicky zaměřených pracovníků nebo začínajících manažerů je nespornou výhodou pokud se umí orientovat v základních pojmech finančního a ekonomického řízení společnosti a umí je používat ve své praxi.

( * kurz obsahuje více termínů a více míst konání )