• typ výpisu

Právní a ekonomické kurzy

Hmotný a nehmotný majetek

4 900 Kč bez DPH

Účastníci kurzu se seznámí s vymezením, oceňováním a odpisováním nehmotného a hmotného majetku z účetního a daňového pohledu.

Kalkulace nákladů

4 900 Kč bez DPH

Seznámíte se s metodou průběžného sestavování rozpočtů, s možnostmi výpočtu cenových kalkulací a používat plán variabilních nákladů a výnosů.

Strategické myšlení, plánování, rozhodování a řízení

4 900 Kč bez DPH

Dlouhodobé finanční plánování v tržních podmínkách je velice obtížným ale rovněž velmi důležitým procesem. Firma, která chce být úspěšná nejen v blízké, ale i v další budoucnosti, musí provádět toto strategické finanční plánování jako součást komplexního procesu strategického řízení.

Pohledávky

4 900 Kč bez DPH

Nezaplacená pohledávka může znamenat značný problém snad pro jakoukoliv firmu, proto je důležité umět své peníze získat zpět a předejít riziku promlčení a odpisu pohledávky.

Cash Flow

4 900 Kč bez DPH

Účastníci kurzu se seznámí nejen se základními přístupy ke konstrukci cash flow, s klasifikací peněžních toků podle základních podnikových činností a s předpoklady k úspěšnému sestavení výkazu cash flow, ale i s užitečným porovnáním jeho české podoby s mezinárodními účetními standardy a s jeho místě mezi ostatními výkazy

( * kurz obsahuje více termínů a více míst konání )