• typ výpisu

Právní a ekonomické kurzy

Zákon o DPH – problémy z praxe

28.2.2023   |   3 349 Kč bez DPH

Zopakování podstatných částí zákona o DPH a prodiskutování praktických problémů z praxe

Finanční gramotnost - webinář

28.2.2023   |   2 350 Kč bez DPH

Kurz vám usnadní práci s edukací zaměstnanců, u nichž hrozí exekuce, či již v exekuci jsou. Zároveň je vhodný i pro personální oddělení a mzdové účetní, kteří agendu spojenou s žádostí exekutorů o součinnost u zaměstnavatelů obvykle vyřizují.

Vyřazování dokumentů

23.2.2023   |   500 Kč bez DPH

Neopomeňte při nakládání s dokumenty také jejich správnou a legální likvidaci - vše vysvětlíme na krátkém praktickém webináři s vedoucí oddělení předarchivní péče.

Spisový řád, spisový a skartační plán

15.2.2023   |   500 Kč bez DPH

Ani táborák na dvorku nebo odvezení nepotřebných dokumentů do sběru. Vyhněte se pochybení při ukládání a skartování dokumentů díky webináři s vedoucí oddělení předarchivní péče.

Co je spisová služba a jaký je rozdíl mezi jejím výkonem v listinné a elektronické podobě

9.2.2023   |   500 Kč bez DPH

Dozvíte se, jaké jsou správné zásady pro nakládání s dokumenty v listinné a zejména digitální podobě a jak v praxi správně zajistit celý jejich životní cyklus.

Nejčastější chyby při správě dokumentů, přestupky, pokuty, kontroly

1.3.2023   |   500 Kč bez DPH

Co vše je potřeba mít v pořádku? Dozvíte se na webináři s vedoucí oddělení předarchivní péče.

Cestovní náhrady

3 349 Kč bez DPH

Tento prezenční kurz je vhodný pro pracovníky ekonomických oddělení.

Hmotný a nehmotný majetek

3 349 Kč bez DPH

Tento prezenční kurz je vhodný pro pracovníky ekonomických oddělení.

Právní minimum - webinář (16 h)

6 990 Kč bez DPH

Naučíte se orientovat českém právu, jeho terminologii a získáte přehled v základních institucích. Osvojíte si do praxe velmi přínosnou znalost smluv, jejich sjednání a uzavření. V občanském zákoníku se pak budete pohybovat jako zkušený právník.

Datová schránka jednoduše

650 Kč bez DPH

V rámci rozšiřování zákonné povinnosti bude nutné disponovat datovou schránkou (od roku 2023 bude DS povinně zřízena všem podnikajícím fyzickým osobám), proto se v tomto kurzu zaměříme na základní informace o datových stránkách, způsobu jejich fungování a ovládání, jakož i právní jednání a jeho následky v souvislosti s odesíláním a přijímáním datových zpráv.

( * kurz obsahuje více termínů a více míst konání )