Psychická zátěž a stres v pomáhajících profesích


Cena2 950 Kč

Psychická zátěž a stres v pomáhajících profesích

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům rozšiřující pohled do problematiky psychické zátěže a stresu v těsné souvislosti se syndromem vyhoření a jeho předcházení.

Syndrom vyhoření nejčastěji postihuje právě pracovníky v pomáhajících profesích. Kurz nabídne účastníkům informace k efektivnímu rozpoznání příčin psychické zátěže a stresu, k pojmenování a zhodnocení stresorů ve vztahu k jejich osobnostnímu nastavení.

Součástí kurzu bude představení postupů a možností, které vedou ke zvyšování stresové odolnosti a upevňování stability při práci v pomáhajících profesích. Důležitou součást tvoří též informace a poznatky spojené s fungováním emocí ve vztahu k myšlení a fungování lidského mozku. Účastníci budou seznámeni se základy vybraných fyzických a duševních protistresových technik a základy správné relaxace, včetně praktického vyzkoušení.

Vzhledem k praktickému nácviku relaxačních technik doporučuji mít k dispozici pohodlné oblečení, karimatku nebo jinou měkčí podložku, menší deku, případně malý polštářek

Osnova:

  • Psychická zátěž a stres v osobním i pracovním životě, rozdíly, druhy stresu, stresory a jejich signální význam, stresové situace, reakce na stres, procesy v těle během stresu, projevy a příčiny stresu, co je a co není možné ve stresu ovlivnit, chronický stres jako příčina syndromu vyhoření
  • Pojmenování a zhodnocení stresorů, první pomoc ve stresových situacích, způsoby předcházení vzniku stresových situací, způsoby zvyšování odolnosti vůči stresu (jak řešit stresovou situaci, zdroje stresu a sebe), způsoby zvládání stresu a upevňování profesní i osobní stability, znalost hrozby stresu a svých možností jeho zvládání, způsoby doplňování energie
  • Způsoby jak neztrácet čas nad „neovladatelným“, jak nepřetěžovat nejslabší část mozku, „vyklizení“ vnitřního prostoru, rychlost emocí a myšlení, způsoby překrytí zaběhlých reakcí mozku
  • Práce s fyzickým tělem, fyzické a duševní protistresové techniky, emocionální techniky, práce se vztekem a smutkem, meditace, mentální a energetická cvičení, antistresové pomůcky, základy relaxace, autogenní trénink

Forma:

  • Prezenčně

Místo:

  • České Budějovice, Senovážné náměstí 248/2
  • Praha, Opletalova 919/1, Praha 1

PhDr. Ing. Dagmar Ouhrabková MBA

Původně působila přes 20 let v oblasti veřejné správy, kde pracovala na různých pozicích (krizová manažerka, personální manažerka, vedoucí odboru sociálních věcí, vedoucí odboru kancelář tajemníka). Vzdělávání se věnuje rovněž déle než 20 let, získala dlouholeté zkušenosti v oblasti tvorby preventivních projektů pro všechny věkové kategorie na místní, regionální i mezinárodní úrovni. Jako HR specialista působila také v neziskovém sektoru. V posledních 10 letech se věnuje odbornému lektorování, vytváří vlastní vzdělávací programy zaměřené na práci se stresem, práci s myslí, zdravý životní styl a vše související. Ve své práci propojuje svoje dlouholeté zkušenosti v oblasti práce s lidmi a odborné znalosti, které získala studiem oborů sociální komunikace, sociální pedagogika a sociální práce a v rámci certifikovaných kurzů zaměřených na profesionální koučink a mentoring, NLP techniky, metamorfní terapii, jógu a jógovou terapii. Pracuje s klienty jako koučka a terapeutka, je univerzitní lektorkou a vede kurzy jógy. Ve svých kurzech dává důraz na praktikování a vlastní prožitek s citlivým ohledem na individuální postoj účastníků.

Nákupní košík
  • počet položek0
  • cena celkem:0 Kč
zobrazit obsah
najdete v kategorii