Řízení kvality a efektivity procesů ve výrobě pro mistry a vedoucí


Cena17 900 Kč

Linioví manažeři ve výrobním podniku mají velký vliv na úspěšnost výrobních procesů. Vzhledem k tomu, že na vedoucí jsou kladeny velké nároky v oblasti výkonnosti, efektivity i kvality práce je program zaměřený na jejich celkový trvalý rozvoj.

 

Obsah kurzu vedoucí pracovního kolektivu:

Kurz je sestaven podle programu s akreditací MŠMT ČR.

 

1. DEN

 • Význam firemní strategie, poslání, vize, cílů.
 • Základní struktura strategického rámce.
 • Vlivy, které musí manažeři zohlednit při tvorbě strategie.
 • Formy vizualizace a komunikace strategie vně a dovnitř firmy.
 • Podnikatelský plán, rozpracování cílů do měřitelných ukazatelů.
 • Definování úkolů pro jednotlivá pracoviště.
 • Systém vyhodnocování a zpětná vazba, cyklus PDCA.
 • Neustálé zlepšování metoda DMAIC.

 

2. DEN

 • Procesní přístup k řízení firem, požadavky norem kvality, výhody a přínosy procesního řízení.
 • Co je to proces, znaky procesu, odpovědnost vlastníka procesu, forma znázornění procesů.
 • Druhy firemních procesů, mapa procesů, vazby mezi procesy, spolupráce procesů.
 • Kde v procesech vzniká hodnota pro zákazníka.
 • Popis procesu, ukazatele pro měření výkonnosti a efektivnosti procesů, hodnocení výkonnosti a efektivnosti procesů, vyhledávání úzkých míst v procesech a jejich odstraňování.
 • Princip vnitřního zákazníka, definování potřeb a vědomí odpovědnosti za kvalitu.
 • Kvalita v procesech, standardy, požadavky zákazníků na procesy.
 • Neustálé zlepšování procesů, interní audity, benchmarking.

 

3. DEN

 • Principy štíhlé výroby, význam a důležitost v současném řízení výroby, příklady úspěšných firem
 • 7+1 druhů plýtvání
 • Vyhledávání plýtvání v procesech, týmový přístup k odhalování a eliminování plýtvání
 • Metoda 5S
 • Štíhlé pracoviště, layout, principy uspořádání pracoviště, prostředky pro podporu efektivní práce
 • Metoda Value Stream Mapping (mapování hodnotového toku)
 • Řízení výroby tahem – systém KANBAN
 • Metoda SMED (rychlá výměna nástrojů a seřízení po přetypování)
 • Význam týmové práce v současných výrobních systémech
 • Totálně produktivní údržba
 • Neustálé zlepšování standardů – filosofie KAIZEN
 • Vizualizace – řízení prostřednictvím vizuálních nástrojů
 • Předpoklady, výhody a složitosti při zavádění principů štíhlé výroby

 

4. DEN

 • Rozdíl mezi skupinou a týmem, znaky úspěšných týmů.
 • Týmová společnost, místo týmů v organizační struktuře firmy, typologie týmů.
 • Psychologické rozměry práce v týmu, týmové role, týmové normy a rituály.
 • Sestavování týmu a definování jeho působnosti, vymezení pracoviště týmu.
 • Nastavení komunikačních pravidel, matice odpovědnosti a zastupitelnosti.
 • Vytváření standardů pracoviště, hodnocení výkonu, efektivnosti a kvality.
 • Neformální vedení lidí (vedení příkladem) k výkonům a rozvoji firmy. Vedení týmu, motivace členů pracovního týmu ke spolupráci, asertivní jednání a zvládání (předcházení) konfliktům.
 • Týmový přístup k neustálému zlepšování.
 • Příprava efektivní prezentace a školení podporující sdílení cílů firmy, předávání informací a podávání zpětné vazby.

Uvedený termín je zahajovací, další termíny kurzu Vám budou zaslány.

Rozsah programu:

čtyři dny (24 hodin výuky), 9:00 - 15:00

Cenové podmínky:

 • K ceně kurzu bude připočtena DPH v zákonné výši.
Nákupní košík
 • počet položek0
 • cena celkem:0 Kč
zobrazit obsah
najdete v kategorii