Stavební právo - územní plánování


Cena3 000 Kč

Stavební zákon v kostce

 • Co to vlastně je a k čemu je to dobré?
 • Prameny právní úpravy
 • Principy veřejného stavebního práva
 • Subjekty veřejného stavebního práva
 • „Finální“ správní akty v procesech veřejného stavebního práva
 • Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
 • „Environmentální“ správní akty s vazbou na procesy veřejného stavebního práva

Stavební zákon a posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí (EIA / SEA)

 • Co to vlastně je a k čemu je to dobré?
 • Prameny právní úpravy
 • SEA / EIA – společná východiska
 • SEA – předmět a postup posuzování
 • EIA – předmět a postup posuzování
 • EIA a „navazující řízení“
 • Účast veřejnosti v procesech SEA / EIA a přístup k soudní ochraně
 • Specifika naturového hodnocení a přeshraničního posuzování vlivů
 • Několik příkladů z judikatury

Novely stavebního zákona, zákona EIA a souvisejících právních předpisů od 1. ledna 2018 s důsledky pro řešení střetů zájmů v území

 • Úvodní poznámky
 • Přechodná ustanovení novel
 • Novela č. 326/2017 Sb. a nejvýznamnější změny v zákoně EIA
 • Změny v procesech veřejného stavebního práva – novela č. 225/2017 Sb

Stavební zákon a další klíčové souvislost

 • Stavební zákon, veřejná infrastruktura a vyvlastnění
 • Stavební zákon a ochrana kulturních památek
 • Nález kulturně cenných nálezů

 

 

Nákupní košík
 • počet položek0
 • cena celkem:0 Kč
zobrazit obsah