Veřejné zakázky (modul II) - webinář


CenaZDARMA

Kurz projektu NS MAS "MASky v obraze, reg. číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010955. Hrazeno ze strukturálních fondů ESF z Operačního programu Zaměstnanost.

Registrace je závazná.

Časová dotace: 8 hodin, rozložení kurzu 2x 4hod.

Čas konání: 8:30-12:30

Kurz je určen výhradně pro členy Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, z.s.

Maximální počet účastníků: 12

Zájemci se prosím hlaste na e-mail: eva.pavlikova@everesta.cz

Obsah kurzu:

Legislativa/Pravidla

Základní pojmy + podrobnější vysvětlení

Základní postupy

Vybrané instituty

Příklady z praxe

  • Pojetí právní úpravy veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a prováděcích předpisů
  • Definice zadavatele a jejich druhy. Veřejný, dotovaný a sektorový zadavatel.
  • Vymezení veřejné zakázky a jejich druhy. Veřejné zakázky malého rozsahu, podlimitní a  nadlimitní veřejné zakázky. Veřejné zakázky na dodávky, služby a stavební práce.
  • Definice dodavatele a specifika jeho postupu dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Jak se dozví o veřejné zakázce? Kvalifikace dodavatele.
  • Postup v jednotlivých zadávacích řízeních krok za krokem a detailní popis jednotlivých fází a vysvětlení, jak činit úkony v zadávacím řízení.
  • Přezkumné řízení, námitky k zadavateli, návrh k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
  • Změny v oblasti veřejných zakázek (používání datových schránek, prokazování kvalifikace, vztah dodavatele a subdodavatele).
  • Náležitosti nabídky dodavatele. Aktuální rozhodovací praxe. Přezkumné řízení.


Lektor: Mgr. Karel Špáda

Nákupní košík
  • počet položek0
  • cena celkem:0 Kč
zobrazit obsah