Zakázkový vývoj informačních systémů na platformě SharePoint


Cena30 000 Kč

Zakázkový vývoj informačních systémů na platformě SharePoint

Zakázkový vývoj intranetových řešení na platformě SharePoint.

 

SharePoint je webová aplikace z dílny společnosti Microsoft. Tato platforma umožňuje nejrůznější vývoj modulů pro řešení vnitrofiremních procesů. SharePoint je nově součástí Microsoft Office 365, od licence Business Premium.

Na této platformě je možné kombinovat nejrůznější moduly, od intranetu, který kombinuje novinky, úkoly, kalendáře a další stěžejní informace na jednom místě, až po pestrou škálu dalších modulů. Každý modul je možné upravit na míru dle analýzy zadání.

Doporučujeme začít analýzou, na jejímž základě dohodneme další kroky a upřesníme rozsah, termíny a cenu projektu. Orientační cena takovéto analýzy začíná na zhruba 48 000,- Kč, přesný rozsah a cenu vstupní analýzy upřesníme po jednání s vámi. V případě realizace následného projektu bude cena analýzy do ceny tohoto projektu započtena.

Řízená ISO dokumentace a firemní směrnice

S řízenou dokumentací budete mít veškeré dokumenty v online systému. Díky efektivní distribuci nařízení, směrnic, smluv a formulářů zlepšíte informovanost zaměstnanců. Získáte jistotu, že jsou všichni obeznámeni s důležitými dokumenty a uspoříte čas složitým předáváním úkolů z jednoho zaměstnance na druhého. Jednoduše nadefinujete postupy a následně se vše řídí automaticky. Systém hlídá platnosti veškerých dokumentů, takže nic nezmeškáte

 • Jednodušší domluva mezi zaměstnanci
 • Úspora času díky automatizaci firemních postupů
 • Přehlednost ve velkém množství dokumentů

Zápisy z porad

S tímto řešením dáte vašim poradám řád. Každé setkání bude zdokumentováno v jednotné podobě a do detailu – kdo byl přítomen, co se probíralo, komu byl přidělen jaký úkol a do kdy jej má splnit. Získáte podrobný přehled o dění ve firmě. Šablona zápisu navíc sjednocuje způsob vedení porad napříč společností a zajišťuje srozumitelnost výstupů na všech úrovních. 

 • Zaměstnanci budou z porady odcházet s jasně zadanými úkoly
 • Aktuální stav zadaných úkolů můžete kdykoliv ověřit
 • Snadno zjistíte, co se řešilo na jaké poradě

Správa zaměstnanců 

S více zaměstnanci ve firmě dochází k jejich pracné evidenci, školení, správě pracovních pozic a schvalování nejrůznějších návrhů. S tímto nástrojem získáte komplexní přehled vašich zaměstnanců. Během sekundy zobrazíte organizační strukturu společnosti rozčleněnou na jednotlivé divize a pracovníky. Přesně definovanou náplní každého zaměstnance vnesete pořádek do své firmy. 

 • Vždy budete vědět, kdo vykonává jakou pozici
 • Usnadníte zaškolení nových pracovníků
 • Evidence návrhů zaměstnanců přinese do firmy inovace

Centrální evidence úkolů

Ulehčete zaměstnancům orientaci v pracovních povinnostech a termínech - všechny své úkoly včetně termínů najdou pohromadě na jednom místě. Zadaná práce nezmizí, dokud ji nesplní. Neustále tak budou mít na očích, co je třeba udělat. Navíc hned jak budou k úkolu přiřazeni, obdrží na e-mail stručné shrnutí a odkaz na kompletní zadání. 

 • Veškeré své úkoly včetně termínů vidí zaměstnanci na jednom místě
 • Úkoly nezmizí, dokud je pracovník nesplní, takže nemohou „vyšumět“
 • Na každý nový úkol jsou automaticky upozorněni e-mailem
 • Nadřízení vidí veškeré úkoly podřízených s aktuálním stavem plnění

Řízení projektů 

Perfektní nadstavba vašeho intranetu, která z něj udělá intuitivní nástroj projektového řízení. Každý projekt získá podobu samostatného webu, kde díky přehlednému grafickému rozhraní snadno najdete všechny úkoly, termíny a další podrobnosti. Aby se vám v systému lépe orientovalo, přizpůsobíme ho firemnímu stylu a zavedeným způsobům. Zvládnete tak spravovat velké množství projektů v rámci oddělení, divize nebo napříč celou společností včetně zapojených externistů.

 • Usnadníte si koordinaci všech vámi vedených projektů
 • Získáte neustálý přehled o stavu úkolů u jednotlivých projektů
 • Můžete využít předdefinované šablony projektů
 • Jednoduše sjednotíte pracovní postupy napříč firmou
 • Na nesplněné termíny vás systém upozorní automaticky
 • Postup projektu můžete strukturovat navazujícími úkoly

Řízení a kontrola výroby

S touto ERP nadstavbou se váš systém promění v efektivní nástroj evidence výrobních zakázek a kontroly stavu výroby. Počínaje potvrzením přijetí zakázky, přes výrobu, až po odeslání zboží. Systém lze napojit na výrobní stroj, tudíž lze přesně nastavit výrobní postup a kontrolní mechanismy. 

Jasně definovaná výroba

Modul obsahuje všechny funkce potřebné pro plynulou výrobu. Můžete například nastavit nejrůznější pravidla pro specifikaci výrobku – velikost, součásti, počet kusů a další parametry. 

Automatické pracovní postupy

Jakákoliv manipulace s materiálem nebo hotovým výrobkem lze definovat pomocí automatických postupů. Můžete určit, zda projde kontrolou nebo dojde k jeho transportu do jiné výrobní haly pro následné úpravy. Vše lze nastavit podle vašich potřeb.

 

Technická dokumentace dostupná odkudkoli

V online systému můžete uchovat veškerou dokumentaci potřebnou k výrobě. Pokud ji potřebujete zpřístupnit jen určitým osobám, není problém definovat přístupová oprávnění, pomocí kterých se k dokumentaci dostanou jen oprávnění zaměstnanci.

Evidence a plánování servisů 

Efektivním plánováním servisů ušetříte čas a náklady. Pravidelné servisy lze do systému vložit a následně automaticky generovat na základě platnosti smluv. Servisní technik se u nepravidelných zakázek podívá, jaké klienty musí během dne či týdne obsloužit, a jaký materiál bude potřebovat. Nestane se, že by kvůli ručně vyplněné servisní kartě dal zákazníkovi špatné zboží. V online prostředí si potřebný materiál zobrazí, naloží do auta a následně jej zákazníkovi předá.

Rychle vyplněné servisní protokoly a faktury

Zákazník může při předávce okamžitě podepsat předávací protokol, což urychluje fakturování. Spotřebovaný materiál se eviduje a nedochází tak k jeho záměnám při ručním výpisu materiálu ze servisních karet do faktur. 

Upozornění na důležité zásahy

Systém umožňuje zobrazení minulých i budoucích servisů, jejich editaci a plánování. Možností je nastavení připomínek pro důležité zásahy, které by mohly v závalu dalších zakázek zůstat bez povšimnutí. 

Sledování toku materiálu

Materiál lze sledovat od jeho naskladnění, přes převoz až předání u zákazníka. Vše je v systému uvedeno s informacemi o datu, času, zodpovědném technikovi a ceně.

Technická specifikace dodaných řešení 

Všechny projekty je možné dodat na těchto typech licencí

 • SharePoint online
 • SharePoint on-premise

Moduly lze různě kombinovat a je možné je propojit se softwary třetích stran. Jelikož se jedná o zakázkový vývoj, každému projektu předchází projektová analýza. Výsledný dokument analýzy zadání později slouží jako zadávací dokumentace.

Pro více informací k nabízeným službám kontaktujte p. Vohradníkovou na martina.vohradnikova@everesta.cz

 

 

Nákupní košík
 • počet položek0
 • cena celkem:0 Kč
zobrazit obsah
najdete v kategorii