Základy ekonomického uvažování


3. - 4.6.2019 | Brno
Cena7 900 Kč

Absolventi kurzu získají teoretické a praktické zkušenosti v oblasti ekonomického fungování domácností, firem a státu. Na kurzu budou objasněny typy ekonomik, faktory nabídky a poptávky, jejich vzájemná interakce, chování firem, propojenost v rámci finanční vztahů, vliv daní a role peněz. Dále budou představeny časté mýty ohledně podnikání, peněz, varianty racionálního rozhodování a limity, které sebou ekonomika nese. Na názorných příkladech budou objasněny ekonomické zákony. V souvislostech bude probrána finanční gramotnost. Výsledkem bude lepší orientace v pracovním životě a zejména v podnikatelském řízení.

Cíl programu: porozumět principu ekonomických zákonů, získat orientaci, nezávislý nadhled a trvalou úvahu pro vlastní rozum v tržní době. To vše účastníkovy přispěje k lepšímu manažerskému vedení firmy a umožní eliminovat chyby v podnikání.

Program semináře – 2 dny

Osnova:

 • Hra na nic
 • Abstrakce ostrova
 • Potřeby lidí a jejich členění
 • Maslowova hierarchie
 • Ekonomická souvislost
 • První ekonomický zákon
 • Protiváha potřeb
 • Druhý ekonomický zákon
 • Existence nesouladu
 • Podstata vzniku ekonomie
 • Rozdíl ekonomie a ekonomiky
 • Vývoj společnosti jako lidské komunity
 • Historické pojetí kapitálu a tvorba hodnoty
 • Příčiny vzniku nerovnosti a ekonomických vztahů
 • Co řeší každá společnost aneb důsledky uspořádání národů
 • Varianty vedení státu a ekonomiky
 • Rozbor a posouzení ekonomik – zvyková, direktivní a tržní
 • Princip tržního mechanismu, výhody a nevýhody
 • Podstata poptávky a ovlivňující faktory
 • Demonstrace fungování a příklady
 • Zákonitosti poptávky
 • Podstata nabídky a ovlivňující faktory
 • Demonstrace fungování a příklady
 • Zákonitosti nabídky
 • Rozbor interakce nabídky a poptávky
 • Praktické příklady na posouzení vlivu trhu
 • Alokace zdrojů a užitečná produkce
 • Rozhodování v tržním mechanismu
 • Vnější vlivy na vývoj trhu
 • Zákon vzácnosti, předmět směny, užitek a peníze
 • Typy trhů a konkurence
 • Subjekty trhu a jejich propojení
 • Tvorba ekonomiky
 • Mikroekonomické pojetí
 • Makroekonomické pojetí
 • Podstata funkční ekonomiky
 • Demonstrování efektivní principu
 • Rostoucí životní úroveň
 • Prosperita domácností a státu
 • Shrnutí ekonomických zákonů a faktů
 • Význam ekonomického vnímání procesů ve firmě
 • Finanční výkazy a podstata
 • Pojmy, podstata, orientace a užitečnost
 • Dotazy
Nákupní košík
 • počet položek0
 • cena celkem:0 Kč
zobrazit obsah
najdete v kategorii