Zpracování a ochrana osobních údajů


Cena1 100 Kč

Zpracování a ochrana osobních údajů

Vzdělání v oblasti zpracování osobních údajů je zaměřeno na problematiku ochrany osobních údajů v aplikační praxi zejména s ohledem na od 24. 4. 2019 účinný zákon o zpracování osobních údajů. 

 

Číslo akreditace

 • Úředníci – AK/PV-138/2020
 • Vedoucí úředníci – AK/VE-92/2020

Typ vzdělávacího programu

Průběžné vzdělávání (podle § 20 zákona)

Průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky (podle § 20 zákona)

Cíle vzdělávacího programu

Vzdělání v oblasti zpracování osobních údajů je zaměřeno na problematiku ochrany osobních údajů v aplikační praxi zejména s ohledem na od 24. 4. 2019 účinný zákon o zpracování osobních údajů.

Je určeno pro cílovou skupinu účastníků vymezenou v čl. VI této žádosti, kteří se dostávají denně do kontaktu s širokou škálou osobních údajů. Jedním z cílů kurzu je vymezení problematiky ochrany a zpracovávání osobních údajů a jejího zařazení v rámci širšího práva na ochranu soukromí.

Hlavní náplní kurzu jsou vybrané otázky Nařízení GDPR, zejména pak základní pojmy (osobní údaj, správce údajů, zpracovatel, subjekt údajů, zpracování apod.), jakožto i práva a povinnosti vyplývající jak z tohoto právního předpisu, tak i ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Posluchači se seznámí nejen s právy a povinnostmi vyplývajícími z těchto právních předpisů pro správce údajů, zpracovatele osobních údajů a subjekt údajů, ale i s jejich praktickou aplikací v personalistice, činnosti správních úřadů, při provozování kamerových systémů či vedení evidencí klientů.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou zaměstnanci územního samosprávného celku podílející se na výkonu správních činností, úředníci, kteří jsou vedoucími zaměstnanci a vedoucí úředníci, kteří vykonávají funkci tajemníka.

Členění vzdělávacího programu na vzdělávací předměty a jejich charakteristika

 1. Ochrana a zpracování osobních údajů v právním systému České republiky. Nařízení GDPR a jeho vliv na vnitrostátní právní úpravu. Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
 2. Vymezení základních pojmů (osobní údaj, správce údajů, zpracovatel, subjekt údajů, zpracování apod.)
 3. Práva a povinnosti při zpracovávání osobních údajů z pohledu správce údajů, zpracovatele a subjektu údajů (s důrazem na ta práva a povinnosti plynoucí z Nařízení GDPR).
 4. Problematika uveřejňování osobních údajů (včetně fotografií) v praxi úřadů a při konání veřejných akcí, kamerové systémy
 5. Praktická aplikace zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a Nařízení GDPR – modelové situace, příklady.
 6. Činnost a kontrolní postupy Úřadu pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dle Nařízení GDPR. Přestupky a sankce.
 7. Problematika ochrany osobních údajů a ochrany soukromí v kontextu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 8. Aktuality k datu konání semináře.

 

Časová dotace

Celkový rozsah kurzu je 8 hodin. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut.

V případě přihlášení 2 účastníků ze stejné firmy bude cena 1000 Kč/os. 

Seznam lektorů

 • Mgr. Jiří Šebek
 • Mgr. Tomáš Urban

Platnost akreditace

Od 7. 4. 2020 do 7. 4. 2023

 

Nákupní košík
 • počet položek0
 • cena celkem:0 Kč
zobrazit obsah