Aktivní učení - webinář


Cena1 650 Kč

Aktivní učení

Aktivní učení se na první pohled nezdá nějak zvlášť účinné, zajímavé ani fascinující, ale funguje nejlépe ze všech metod.

 

Komu je kurz určen:

Pro všechny pedagogy základních a středních škol.

Obsahová náplň:

  • Co vše zahrnuje aktivní učení a jak jej zařadit do výuky
  • Praktické ukázky vhodných výukových metod
  • Jak zúročit model třífázového učení E-U-R
  • Jak na hodnocení při aktivním učení
  • Jak poskytnout žákovi zpětnou vazbu: podporující, motivující, nepodjatou

le a přínosy:

Účastníci si společně vytvoří přehled nejčastěji používaných metod aktivního učení (učení, při kterém je aktivní žák).

Na praktickém příkladu zjistí, jak lze tyto metody v rámci výuky řadit do funkční vyučovací jednotky, při které se žák učí nejen daný obsah, ale i důležité životní dovednosti.

Východiskem tohoto tématu je konstruktivistická pedagogika, která vychází z předpokladu, že si žák své vlastní poznání buduje (konstruuje) sám na základě svých praktických zkušeností.

Základem je model třífázového učení: evokace – uvědomění si významu – reflexe (E-U-R).

Na základě sdílených zkušeností a s podporou vytvořeného zásobníku metod si účastníci vytvoří prvotní seznámení s modelem E-U-R, který mohou využít ve svém předmětu.

 

Lektorka:

Mgr. Ivana Chramostová, Ph.D., MBA

Absolventka PF Ostravské university – obor pedagogika a psychologie, 1. stupeň ZŠ; PF UK v Praze – studium pro vedoucí pedagogické pracovníky, CEMI MBA Studies Praha – Executive MBA a doktorského studia v oboru pedagogika na Dolnoslezské vysoké škole ve Wroclawi.

Pracovala jako učitelka 1. st. a 2. st. Vykonávala funkci ředitelky školy a školní inspektorky.

Byla hodnotitelem a zpravodajem projektů OPVK a OP VVV. Věnuje se publikační činnosti, managementu. Již 20 let pracuje jako lektor v oblasti vzdělávání dospělých.

Ivana Chramostová vede kurzy vzdělávání pedagogů, manažerů a podnikatelů, managementu osobního rozvoje, manažerské kultury a etiky, personálního managementu, strategického managementu a účastní se poradenských programů pro osoby evidované na úřadu práce.

Při vedení kurzů dává velký prostor účastníkům k vyjádření jejich názorů a potřeb. Preferuje individuální přístup, přátelskou pracovní atmosféru s přiměřenou mírou humoru a vysokou koncentrací na výkon.

Nákupní košík
  • počet položek0
  • cena celkem:0 Kč
zobrazit obsah