• typ výpisu

Aplikace a nástroje

Usnadněte si (pracovní i osobní) život s pomocí našich šikovných aplikací a nástrojů. Vzhledem k tomu, že se po celou dobu existence firmy setkáváme s mnoha lidmi z rozdílných pracovních oborů, často víme, co je trápí. Tak proč si to nezjednodušit právě s našimi aplikacemi a nástroji?

Samba Active Directory Domain Controller

39 900 Kč bez DPH

Samba AD je rozšiřitelná a škálovatelná adresářová služba, která umožňuje efektivně uspořádat síťové prostředky a používat stromovou strukturu objektů (uživatelské účty, počítače, úložiště, tiskárny atd.).

Koncesovaná komerční spisovna - spisové služby

3 000 Kč bez DPH

Příliš se vám hromadí velké množství dokumentů, nemáte personální ani prostorové kapacity na jejich ukládání, evidenci, třídění nebo skartaci, nevíte, jak dlouho archivovat či skartovat dokumenty?

Digitalizace dokumentů

5 000 Kč bez DPH

Neváhejte se obrátit na specializované digitalizační centrum, které vám navrhne optimální řešení v oblasti digitalizace dokumentace a zároveň vypracuje nízkonákladový pilotní projekt jako nástroj pro testování výstupní data.

Hostingové služby MasterDC / MasterDC – poskytovatel hostingu / hostingových služeb

378 Kč bez DPH

Profesionální péče o servery i celou IT infrastrukturu v bezpečném datovém centru pod dohledem certifikovaných lidí.

Zakázkový vývoj informačních systémů na platformě SharePoint

30 000 Kč bez DPH

Zakázkový vývoj intranetových řešení na platformě SharePoint.

( * kurz obsahuje více termínů a více míst konání )