Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky - webinář


Cena18 500 Kč

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (dle NSK 69-017-M)

Rekvalifikační kurz a autorizovaná zkouška pro získání profesní kvalifikace. 

Kurz proběhne online ve virtuální učebně.
Na závěrečnou zkoušku je nutné přijít osobně. Po absolvování kurzu získáte osvědčení stejně jako z prezenčního kurzu.

 

Realizuje AKREDIKA, o.p.s.

Číslo akreditace: MSMT-28348/2021-2

 

Komu je kurz určen:

fyzickým osobám splňujícím uvedené vstupní předpoklady se zájmem o daný obor. Obsahem rekvalifikačního kurzu Chůva je dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů, poskytování první pomoci dítěti/dětem a péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování. Rekvalifikační kurz se zaměřuje na vedení dítěte k hygienickým návykům, uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte, uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk.

Program rekvalifikace je zaměřený na řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska, uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi. Je zaměřen na dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám, orientaci v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy, provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte.

Co vám kurz přinese:

 • Naučíte se dodržovat zásady bezpečnosti a prevence úrazů i poskytnout první pomoc.
 • Naučíte se pečovat o nemocné dítě v domácím ošetřování a vést jej k hygienickým návykům.
 • Seznámíte se se zásadami správného životního stylu podle věku dítěte.  
 • Naučíte se řešit nepříznivé výchovné situace z pedagogicko-psychologického hlediska.                  
 • Budete vědět, jak dodržovat etické principy a vést dítě k morálním hodnotám.                                
 • Po ukončení kurzu budete mít veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace.

Délka: 100 hodin teoretické výuky a 60 hodin odborné praxe

Závěrečná zkouška proběhne prezenčně v Liberci nebo v Praze

Forma studia: online

Způsob ukončení studia: závěrečná zkouška před autorizovanou osobou v rozsahu 3 hodiny

Vstupní předpoklady: základní vzdělání, výslovnost bez logopedických vad, zdravotní způsobilost

 

Obsahová náplň::

 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
 • Poskytování první pomoci dítěti/dětem
 • Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům
 • Uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi
 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám
 • Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy
 • Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte
Nákupní košík
 • počet položek0
 • cena celkem:0 Kč
zobrazit obsah