• typ výpisu

E-learning a webináře

Webináře a e-Learningy tvoří dva významné pilíře distančního vzdělávání Everesty (EVE-TV) společně s výukovými filmy a videokurzy, které najdete v samostatné sekci.

Webináře probíhají v reálném čase za účasti lektora a účastníků, kteří spolu komunikují prostřednictvím programů určených na tento typ výuky. Primárně využíváme nástroje založené na webových prohlížečích, takže si nemusíte na svých počítačích nic instalovat a přihlásíte se jednoduše přes odkaz, který vám pošle lektor nebo manažer kurzu. Skupinám z jedné organizace, pokud preferují své prostředí na webináře nebo nainstalovaná prostředí jako např. Skype, jsme schopni se přizpůsobit a vést výuku jejich prostřednictvím.
Webináře proto mají vesměs předem stanovená data a časy konání, aby se všichni zájemci mohli sejít v jeden čas.
Pokud vás zajímá téma, ale nevyhovuje vám termín, případně pokud potřebujete jiné téma webináře, které zatím není vypsané, obraťte se na nás, rádi vám je připravíme na míru.

E-learning je v základní verzi určen k samostudiu. Přes zakoupený přístup jej můžete opakovaně procházet a studovat podle svých možností a preferencí. V případě vašeho zájmu je možné doplnit jej o chat a spolupráci s tutorem, který vám pomůže se studiem. Stejně tak pro vás rádi připravíme nové e-learningové kurzy na témata, která zatím nemáme vypsaná a vy je potřebujete.

Vzdělávání s podporou počítačové a komunikační technologie má při široké dostupnosti internetu celou řadu výhod - pohodlný přístup odkudkoliv, volbu času tempa věnovaného výuce, rychlost tvorby obsahu, možnost opakovaného použití, Interakci mezi studujícími a tutory, vytváření sociálních vazeb, sdílení zkušeností a především měřitelnost a vyhodnocování průběhu vzdělávání. Jsme si vědomi rovněž úskalí spojených s elektronickou formou vzdělávání. Obzvláště motivace k samostudiu a dokončení kurzů bývá slabá. Využíváme proto klasické i moderní poznatky o vzdělávání dospělých, které zvyšují motivaci účastníků k absolvování kurzů.

Jsme přesvědčení, že e-learningový rozvojový program má splnit své cíle, ale i respektovat různé přístupy lidí k učení. Ideální kurz by podle nás měl mít tyto znaky:

  •         Jednoduché ovládání
  •         Podporu neformálního učení
  •         Možnost výběru z více různých aktivit
  •         Definované cíle, ke kterým účastník směřuje
  •         Poskytování okamžité zpětné vazby
  •         Možnost účastníka sledovat svůj postup

Chystáte se využít elearning k testování, produktovému  či vstupnímu zaškolení? Nebo jako formu rozvoje vašich lidí?  Neváhejte nás kontaktovat na vitezslav.kriz@everesta.cz

Pokud byste rádi využívali formy distančního vzdělávání, ale chybí vám technické zázemí, můžeme vám pronajmout počítačové učebny (notebooky) k vám do organizace nebo jednotlivcům domů a poskytnout poradenství a servis k technickým otázkám (připojení, servis, softwarové vybavení apod.).

 

Jak se vyhnout nejčastějším omylům ohledně elektronické spisové služby - Webinář - Speciál pro pobytové služby sociální péče

250 Kč bez DPH

Už dlouho vás trápí stav spisovny ve vaší pobytové službě sociální péče (domovy seniorů a další) a nevíte, jak začít s nápravou, abyste měli všechno v pořádku? Přijďte se poradit na náš webinář věnovaný právě spisovnám v těchto institucích.

Jak se vyhnout nejčastějším omylům ohledně elektronické spisové služby? - webinář

250 Kč bez DPH

Chystáte se na přechod na elektronickou spisovnu a nevíte si rady s tím, jak to vlastně bude fungovat, nebo elektronickou spisovnu už provozujete, ale máte stále spoustu otázek k jejímu správnému užívání?

E-learningový kurz - Elektronické formy právních jednání

490 Kč bez DPH

V tomto kurzu vás seznámíme se základními znalostmi, které se týkají právního jednání, zejména toho elektronického a po jeho absolvování vám nebude činit problém se ve vodách elektronického právního jednání pohybovat jako rybička.

E-learningový kurz - Umění přesvědčovat a vyjednávat

490 Kč bez DPH

V tomto kurzu se z vás stanou řečníci, leadreři, vyjednavači a mistři každé komunikace. I když se některé body mohou zdát triviálními, je dobré se nad nimi alespoň na chvíli pozastavit a analyzovat je. A právě o to v tomto kurzu půjde.

E-learningový kurz - Manažerská komunikace pro začátečníky

350 Kč bez DPH

V tomto kurzu vám představíme a seznámíme vás se základními principy managementu a mezilidské komunikace. Dále se zde podíváme na to, jak můžeme vést efektivní dialog a co to pro vás znamená.

( * kurz obsahuje více termínů a více míst konání )