Manažer - tvůrce výkonu (128 hodin) - akreditovaný program


Tento produkt již není v nabídce.


Tento program je komplexním státem akreditovaným vzděláním, které vás připraví na pozici manažera. Ať už na manažerské pozici začínáte nebo již máte nějaké zkušenosti, získáte balík dovedností okamžitě využitelných při vedení libovolně velké skupiny lidí.

Dlouhodobý koncepční program je obsahově i formálně na úrovni vysokoškolského studia. Je zakončen písemnou závěrečnou prací, její obhajobou a ústní zkouškou. Úspěšní absolventi obdrží certifikát s celorepublikovou platností.

Co vám koncepční program přinese:

Poznáte, co je jádrem manažerské práce.Upevníte svou autoritu na základě odbornosti a způsobů jednání s lidmi.Získáte a prakticky procvičíte mnoho technik vedení lidí v nejrůznějších situacích.Zvýšíte svou motivaci k práci s lidmi. Naučíte se tak i motivovat druhé.Získáte zkušenosti a jiné pohledy na svou činnost od ostatních účastníků kurzu.Obdržíte cenné tipy pro nastartování své manažerské kariéry a individuální plán uplatnění poznatků ve vaší praxi.

Obsahový plán

 • Manažer v organizaci (8 hodin)
 • Time management – řízení a plánování vlastního času (8 hodin)
 • Komunikační dovednosti pro manažery (16 hodin)
 • Manažerská prezentace (16 hodin)
 • Leadership (8 hodin)
 • Budování a vedení týmu (16 hodin)
 • Koučink (8 hodin)
 • Motivace motivování lidí (8 hodin)
 • Hodnocení lidí – hodnotící pohovor (8 hodin)
 • Příprava a řízení změny (16 hodin)
 • Strategie osobního rozvoje (8 hodin)
 • Závěrečné zkoušky, obhajoba závěrečné práce (8 hodin)

Volitelné moduly:

 • Ekonomické a finanční řízení podnikuObchodní vyjednávání
 • Podmínky účasti

Podmínkou účasti je ukončené středoškolské vzdělání.

Cenové podmínky: Kurz je osvobozen od DPH podle § 57,odst.1 d) zákona č.235/2004 Sb.Při účasti dvou a více osob z jedné firmy je cena 56 900 Kč/osoba.Volitelné moduly nabízíme v ceně 5 000 Kč.

Nákupní košík
 • počet položek0
 • cena celkem:0 Kč
zobrazit obsah