Matematická gramotnost - webinář


Cena1 650 Kč

Matematická gramotnost

Aktivity nejen do hodin matematiky.

 

Komu je kurz určen:

 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Asistenti pedagoga

Obsahová náplň:

Absolventi kurzu získají osobní zkušenost s prací s konkrétními výukovými metodami a výchovnými strategiemi na podporu matematické gramotnosti. Zvýší svou odbornou informovanost o aktivitách v matematice a také v oblasti hodnocení.

 • Obohacení výuky v hodinách o inovativní metody
 • Aktivity v matematice
 • Slovní úlohy hrou
 • Praktické využití poznatků z matematiky
 • Řešení problémových úloh

le a přínosy:

 • představit metody rozvíjející matematickou gramotnost na ZŠ
 • získat praktické rady a náměty
 • informovat, jak aplikovat tradiční i netradiční metody v hodinách matematiky
 • podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání

 

Lektorka:

Mgr. Ivana Chramostová, Ph.D., MBA

Absolventka PF Ostravské university – obor pedagogika a psychologie, 1. stupeň ZŠ; PF UK v Praze – studium pro vedoucí pedagogické pracovníky, CEMI MBA Studies Praha – Executive MBA a doktorského studia v oboru pedagogika na Dolnoslezské vysoké škole ve Wroclawi.

Pracovala jako učitelka 1. st. a 2. st. Vykonávala funkci ředitelky školy a školní inspektorky.

Byla hodnotitelem a zpravodajem projektů OPVK a OP VVV. Věnuje se publikační činnosti, managementu. Již 20 let pracuje jako lektor v oblasti vzdělávání dospělých.

Ivana Chramostová vede kurzy vzdělávání pedagogů, manažerů a podnikatelů, managementu osobního rozvoje, manažerské kultury a etiky, personálního managementu, strategického managementu a účastní se poradenských programů pro osoby evidované na úřadu práce.

Při vedení kurzů dává velký prostor účastníkům k vyjádření jejich názorů a potřeb. Preferuje individuální přístup, přátelskou pracovní atmosféru s přiměřenou mírou humoru a vysokou koncentrací na výkon.

 

Nákupní košík
 • počet položek0
 • cena celkem:0 Kč
zobrazit obsah