Mistr ve výrobě (120 hodin) - akreditovaný program


Tento produkt již není v nabídce.


Vzdělávací program je určen k profesní přípravě na pozici liniového manažera. Je komplexním rekvalifikačním programem s celostátní platností akreditovaný MŠMT pod názvem Vedoucí provozu - mistr/mistrová.

Rozsah výuky:

120 hodin výuky

Datum konání:

  • uveden je pouze datum úvodního modulu, ostatní termíny výuky budou stanoven na základě společné dohody účastníků výuky a lektora (cca 16 hodin výuky/týden)

Kritéria pro účastníky kurzu:

Ukončené základní vzdělání

Kurz je určen:

Mistrům, teamleaderům, liniovým manažerům, předákům výrobních podniků.

Přínos a obsah kurzu:

Osvojíte si problematiku vedení lidí a řízení efektivity jejich práce. Upevníte a rozvinete komunikační dovednosti vně i uvnitř firmy. Naučíte se efektivně zvládat krizové a stresující situace. Naučíte se motivovat a rozvíjet své podřízené.

Obsahový plán:

1. Osobnost a role mistra (8 hodin výuky) - nároky kladené na mistra ve výrobní firmě, pozice v pracovním kolektivu, time management,
     zvládání psychické zátěže

2. Právní minimum mistra (16 hodin) - pracovní právo, BOZP, personální agenda mistra

3. Komunikační dovednosti a zvládání konfliktů (32 hodin) - komunikační styly a typy, nácvik modelových situací, řešení krizových situací,
    principy asertivního jednání

4. Vedení pracovní skupiny (32 hodin) - motivace pracovníků, vedení porad, delegování, hodnocení a hodnotící rozhovor, vedení týmů,
    podpora a budování týmové spolupráce

5. Měření práce a normování (8 hodin)

6. Štíhlá výroba (8 hodin) - řízení procesu, řízení výroby, TPM - Total Productive Maintenance, měření kontinuálního zlepšování, rozpoznání a
    definování příležitostí štíhlé výroby

7. Plánování výroby (8 hodin) - techniky a metody strategické analýzy a plánování, flexibilita z pohledu plánování výroby a lidských zdrojů

8. 5S - organizace pracoviště (8 hodin)

Závěrečná zkouška

Při účasti dvou a více osob z jedné firmy cena 42 750,- Kč/osoba bez DPH.

 

Nákupní košík
  • počet položek0
  • cena celkem:0 Kč
zobrazit obsah